Varsel om porteføljeoverdragelse

Kjære kunde

Insr Insurance Group ASA, forsikringsgiver av Nemi forsikringsprodukter, har inngått en avtale med Storebrand Forsikring AS. Avtalen innebærer at du som i dag er Nemi-kunde, vil bli kunde i Storebrand.

Når du har hovedforfall (fornyelse av forsikringsavtalen) vil den automatisk flyttes over til Storebrand. Du vil få mer informasjon om dette fra Storebrand i god tid før fornyelsen. Du er fremdeles dekket av din forsikring og trenger ikke å foreta deg noe.

Prisen på forsikringene økes alltid på hovedforfall, det vil de også gjøre når avtalen fornyes i Storebrand. 30 dager før fornyelsen vil du motta ny forsikringsavtale med nye priser fra Storebrand.

I forbindelse med avtaleinngåelsen med Storebrand har du anledning til å si opp avtalen din innen fire uker etter å ha mottatt varsel om overdragelsen. Eventuelt tilgodehavende vil bli tilbakebetalt i løpet av ca. 20 dager. Vi håper selvfølgelig at du ønsker å bli Storebrand-kunde og kan love at du blir godt ivaretatt.

Har du spørsmål knyttet til avtalen eller dine forsikringer finner du en liste med spørsmål og svar her. Finner du ikke svar på det du lurer på, håper vi å høre fra deg.

Jeg er privatkunde

Norsk Hussopp Forsikring
Forsikringsdekninger med Norsk Hussopp Forsikring som forsikringsgiver vil fremover bli ivaretatt direkte av Norsk Hussopp Forsikring. Dette gjelder forsikringer på reise, hus, hytte og innbo hjem. Er du usikker på om du har dekning for råte- og insektskader inkludert i din forsikring finner du informasjon om dette i din forsikringsavtale på Min side

Du vil motta informasjon fra Norsk Hussopp Forsikring i god tid før fornyelsen, les mer her.

Vilkårsgaranti

Vilkårsgaranti for deg som er privatkunde gjelder når du har blitt kunde i Storebrand. Vilkårsgarantien lyder som følger:

Storebrand har gode forsikringsvilkår, og du kan være trygg på at du får gode betingelser når du blir kunde. Derfor får du vilkårsgaranti på forsikringene dine frem til neste fornyelse. Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere hos Nemi dersom du skulle få en skade frem til neste fornyelse.

Storebrand jobber kontinuerlig med å gi kundene de beste dekningene og gjør stadig produktforbedringer. Dersom du likevel skulle oppleve å ha en skade som ga bedre dekning i Nemi, må du gi beskjed til Storebrand om dette. Vilkårsgarantien gjelder ikke for barneforsikring. Det samme gjelder egenandeler eller dekninger som er etablert gjennom Nemi sine eksterne samarbeidspartnere.

Til deg som har barneforsikring i Nemi, tilbyr Storebrand overgang til barneforsikring Basis. Denne kan også oppgraderes til best i test-dekning med en forenklet helseerklæring. På storebrand.no kan du lese mer om de tre ulike variantene av barneforsikring, samt finne informasjon om priser og vilkår.

Sammenligning av barneforsikringene i henholdsvis Nemi og Storebrand finner du her. 

Jeg er bedriftskunde

Norsk Hussopp Forsikring
Forsikringsdekninger med Norsk Hussopp Forsikring som forsikringsgiver vil fremover bli ivaretatt direkte av Norsk Hussopp Forsikring. Dette gjelder forsikring av insektskader og bekjempelse av insekter, mus og rotter. Er du usikker på om du har dekning for råte- og insektskader inkludert i din forsikring finner du informasjon om dette i forsikringsavtalen. Du vil motta informasjon fra Norsk Hussopp Forsikring i god tid før fornyelsen. Les mer her.

Vilkårsgaranti
Vilkårsgaranti for deg som er bedriftskunde gjelder når du har blitt kunde i Storebrand. Vilkårsgarantien lyder som følger:
Storebrand jobber kontinuerlig med å gi kundene de beste dekningene og gjør stadig produktforbedringer. Du kan være trygg på at du får gode dekninger i Storebrand Derfor får du vilkårsgaranti på næringsforsikringene dine frem til neste fornyelse.  Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere hos Nemi. Dersom du skulle oppleve å få en skade som ville gitt deg en bedre dekning i Nemi, må du gi beskjed til Storebrand.

Vilkårsgarantien gjelder ikke for egenandeler eller dekninger som er etablert gjennom Nemis eksterne samarbeidspartnere. Vilkårsgarantien gjelder ikke for personalprodukter.