Trafikkforsikringsavgift

Årsavgift på bil ble i 2018 endret til Trafikkforsikringsavgift til staten. Innkrevingen er overtatt av forsikringsselskapene, men det er fortsatt Stortinget som fastsetter størrelsen på avgiften og alle inntektene går til staten. Forsikringsselskapenes oppgave er kun å kreve inn avgiften på vegne av staten. 

Størrelsen på trafikkforsikringsavgiften til staten fastsettes for ett år av gangen, den besluttes av stortinget og ny sats justeres fra mars. Det enkelte kjøretøy tildeles en avgiftsgruppe av Statens Vegvesen, størrelsen på avgiften fastsettes på bakgrunn av denne gruppen. Dersom du mener at din bil har feil avgiftsgruppe må du derfor ta dette opp med Statens Vegvesen, forsikringsselskapet kan ikke endre tildelt gruppe. 

Trafikkforsikringsavgiften til staten er en dagsats, avgift pr måned og år vil derfor kunne variere avhengig av antall dager i måneden og om det er skuddår.

Årsbeløp for 2020 (justeres av Stortinget en gang i året)
Moped, veteranbil, traktor m.fl. kr 478,-
Motorsykkel kr 2 063,-
Bil med bensinmotor eller dieselmotor med partikkelfilter kr 2 964,-
Bil med dieselmotor uten partikkelfilter kr 3 457,-

Du kan lese mer om Trafikkforsikringsavgift her

Har du spørsmål håper vi du finner svar på det under. Hvis ikke, er vi tilgjengelig på e-post service@nemiforsikring.no

Hva er trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift er en avgift til staten og erstatter årsavgiften. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikkforsikringsavgift på vegne av staten på ansvarsforsikrede kjøretøy. Trafikkforsikringsavgift kreves inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy under 7500 kg.

Når skal jeg betale trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift skal betales samtidig med forsikringspremien, betaler du forsikringen hver måned, skal du gjøre det samme med trafikkforsikringsavgift.

Hva skjer om jeg eier flere kjøretøy?

Trafikkforsikringsavgift skal betales sammen med forsikringspremien, har du en felles faktura for alle kjøretøy, betales trafikkforsikringsavgift samtidig for disse kjøretøyene.

Hvor mye utgjør trafikkforsikringsavgift?

På samme måte som årsavgiften, fastsettes størrelsen på trafikkforsikringsavgift av Stortinget for hvert år. Litt lengre opp på siden finner du årsbeløpene for ulike kjøretøy. Elbiler er kr 0,-.

Hva skjer om jeg har solgt kjøretøyet mitt?

Er kjøretøyet solgt, trenger du ikke lenger forsikring. Vi får melding om salget og du som kunde trenger derfor ikke gi beskjed om dette, vi avslutter forsikringen fra salgsdato. Siden du ikke lenger har forsikring, skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift, ny eier må altså tegne forsikring og betale trafikkforsikringsavgift. På samme måte som i dag er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, vil selger fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til selger.

Hva skjer om jeg har avregistrert kjøretøyet mitt?

Har du avregistrert kjøretøyet, skiltene er altså levert til Statens vegvesen, trenger du ikke ansvarsforsikring for kjøretøyet. Vi får melding om avregistreringen og du som kunde trenger derfor ikke gi beskjed om dette. Du betaler altså trafikkforsikringsavgift til og med den dagen forsikringen avsluttes. Ønsker du en forsikring på bilen din som ikke inneholder ansvarsforsikring, må du ta kontakt med oss og vi vil vurdere muligheten for det.

Hva skjer om jeg har vraket kjøretøyet mitt?

Du skal verken betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift etter at et kjøretøy er vraket. For å slippe forsikrings- og trafikkforsikringsavgiftskrav, må Statens vegvesen ha registrert at kjøretøyet er vraket.

Hva skjer om kjøretøyet mitt er stjålet?

Når er kjøretøy er meldt stjålet i politiets systemer, skal du som forsikringstaker ikke betale forsikring frem til det eventuelt blir meldt gjenfunnet. Siden forsikringen opphører ved tyveri og vi overtar ansvaret, skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift for perioden kjøretøyet er meldt stjålet.

Hva skjer om jeg eksporterer mitt kjøretøy ut av Norge?

Dersom du utfører kjøretøyet, må du melde fra til Statens Vegvesen om dette, samt sikre at du ikke har en norsk ansvarsforsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift.

Hva skjer om forsikringsforholdet avsluttes?

Dersom du har betalt forsikring og trafikkforsikringsavgift for en termin og avslutter forsikringsforholdet før terminens slutt, vil vi tilbakebetale for mye betalt forsikringspremie og trafikkforsikringsavgift. 

Når skal jeg betale neste års trafikkforsikringsavgiftssats?

Forsikringen din fornyes normalt hvert år, men følger ikke kalenderåret. Når du fornyer en forsikring med hovedforfall fra og med 1. mars, vil trafikkforsikringsavgift som du betaler fra denne datoen være med ny sats for dette året. 

Hva skjer med kjøretøy som veier 7500 kg eller mer?

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten. Du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift. 

Jeg har campingvogn eller tilhenger som jeg har forsikret. Hva skal jeg betale for det?

Det er ingen ansvarsforsikring på campingvogner eller tilhengere, og heller ingen trafikkforsikringsavgift. 

Hva skal jeg betale om jeg tegner en forsikring, men angrer noen dager etterpå?

Du skal kun betale trafikkforsikringsavgift for de dagene du betaler forsikringspremie. 

Hvordan påvirker bonusen min hva jeg skal betale i trafikkavgift?

Trafikkforsikringsavgift er en avgift og påvirker ikke bonus eller forsikringspremien. Trafikkforsikringsavgift er avhengig av hvilken type kjøretøy du har, for eksempel bensindrevet bil eller elbil, og blir også den samme uansett kjørelengde, på samme måte som årsavgiften er nå.

Hva skjer om jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgift?

Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgift, vil vi sende deg purring, hvis den ikke betales, sies forsikringsforholdet opp og vi sender kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll. 

Jeg bruker ikke bilen min. Skal jeg likevel betale trafikkforsikringsavgift?

Du skal betale trafikkforsikringsavgift så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet. Benytter du ikke kjøretøyet ditt, kan du avskilte kjøretøyet og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift. Det kan likevel hende at du ønsker brann- og tyveriforsikring. 

Jeg har en bil som blir veteranbil i løpet av året. Hva skal jeg betale i trafikkforsikringsavgift?

Kjøretøy som i løpet av året blir veterankjøretøy regnes som veterankjøretøy pr 1.1 det året den blir 30 år. Det betyr at du fra 1.1 skal betale trafikkforsikringsvgift for veterankjøretøy fra denne dato. 

Jeg har fått feil trafikkforsikringsavgiftssats fordi mitt forsikringsselskap ikke har registrert at min dieselbil har fabrikkmontert partikkelfilter

Er du ikke enig i hvilken kategori ditt kjøretøy befinner seg i, må du henvende deg til Statens Vegvesen. Vi baserer oss på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens Vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene. 

Hva skjer hvis jeg bytter selskap?

Trafikkavgiften vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil trafikkforsikringsavgiften og forsikringen stoppe hos det gamle, og begynne å løpe hos det nye.