Tannhelseforsikring

Vi anbefaler deg å ta med brevet til din tannlege, da er det ingen tvil om hvilken dokumentasjon som trengs. Mer informasjon og muligheten til å kjøpe tannhelseforsikring finner du her

Uføreforsikring

Langvarig sykemelding og arbeidsuførhet kan medføre nedsatt inntekt og ekstra utgifter. Sikre deg og din familie økonomisk dersom du skulle bli arbeidsufør. 

Livsforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling til de du er glad i dersom du skulle falle fra. Dersom du har barn eller felles lån med samboer/ektefelle kan det være godt å vite at dersom noe skulle skje med deg, vil de være sikret økonomisk.

Behandlingsforsikring

Med behandlingsforsikring unngår du offentlig helsekø. Vi garanterer deg utredning eller behandling hos legespesialist innen 14 dager dersom du skulle bli syk, slik at du kommer deg raskere tilbake til hverdagen.

Barneforsikring

Når et barn blir rammet av en ulykke eller alvorlig sykdom blir hele familien rammet. Man kan ikke forsikre seg mot at noe skal skje, men man kan forsikre seg mot de økonomiske utfordringene en hendelse kan føre med seg.

Ulykkesforsikring

Vi kan ikke sikre oss mot plutselige og uforutsette hendelser. Men en ulykkesforsikring kan gjøre de økonomiske konsekvensene litt enklere å håndtere dersom ulykken skulle skje.