Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen består av:

  • Dekning for medisinsk invaliditet som følge av en ulykke
  • Dekning for dødsfall som følge av en ulykke
  • Valgfri erstatningssum fra kr 500 000,- til 3 mill.

Ulykkesforsikring

Vi kan ikke sikre oss mot plutselige og uforutsette hendelser. Men en ulykkesforsikring kan gjøre de økonomiske konsekvensene litt enklere å håndtere dersom ulykken skulle skje.

Dokumenter

Forsikringen dekker Medisinsk invaliditet Dødsfall
Medisinsk invaliditet
Dersom du er utsatt for en ulykke, får varig nedsatt funksjonsevne og blir invalid utbetales erstatning. Erstatningen utgjør en prosentvis andel av valgt forsikringssum, tilsvarende invaliditetsgraden. Invaliditetsgraden fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l. Dekningen omfatter også behandlingsutgifter med inntil 5 % av valgt forsikringssum.
Dødsfall
Dersom en ulykkesskade fører til dødsfall utbetales avtalt forsikringssum. Forsikringssummen utbetales til den som er begunstiget, for eksempel samboer. Om ikke begunstiget er valgt utbetales erstatningen til ektefelle eller arvinger etter lov eller testament. Dekning for dødsfall kan tegnes fra fylte 16 år.

Medisinsk invaliditet

Dødsfall

Medisinsk invaliditet
Dersom du er utsatt for en ulykke, får varig nedsatt funksjonsevne og blir invalid utbetales erstatning. Erstatningen utgjør en prosentvis andel av valgt forsikringssum, tilsvarende invaliditetsgraden. Invaliditetsgraden fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l. Dekningen omfatter også behandlingsutgifter med inntil 5 % av valgt forsikringssum.
Dødsfall
Dersom en ulykkesskade fører til dødsfall utbetales avtalt forsikringssum. Forsikringssummen utbetales til den som er begunstiget, for eksempel samboer. Om ikke begunstiget er valgt utbetales erstatningen til ektefelle eller arvinger etter lov eller testament. Dekning for dødsfall kan tegnes fra fylte 16 år.

Ofte stilte spørsmål