Innboforsikring

Innbo super er vår beste innboforsikring, og denne dekker blant annet:

  • Plutselig uforutsette skader på tingene dine
  • Skader på innbo ved flytting til ny bolig
  • ID-tyveri og nettrydding
  • Sanering av veggedyr og kakkerlakker kan velges som tilleggsdekning

Innboforsikring

Innboforsikringen skal dekke alt av løse gjenstander i din bolig. Hos oss kan du også kjøpe forsikring for sykkel og ved uflaks. Du kan velge en eller begge av disse forsikringene mot et tillegg i prisen.

Dokumenter

Forsikringen dekker Standard Super
Brannskade
Du får erstattet tingene dine dersom de er skadet i for eksempel brann, plutselig nedsoting eller lynnedslag.
Vannskade
Dersom tingene dine blir ødelagt av vannskader, vil du få dette dekket.
Innbrudd, tyveri og hærverk
Har du innbrudd eller hærverk der du bor, vil du få dekket tingene dine som er stjålet eller ødelagt.
Tyveri utenfor hjemmet
Du får dekket tyveri av visse gjenstander fra bod, uteareal som ikke er fellesareal, arbeidsplass, bil og båt. De ulike forsikringssummene finner du i vilkåret.
Opphold utenfor bolig
Du får dekket inntil kr 100 000,- til opphold utenfor hjemmet ved dekningsmessig skade.
Sykkelforsikring
Du får dekket tyveri av sykkel inntil kr 6 000,-.
Naturskade
Du får dekket skade på tingene dine som følge av naturskader.
Ansvar og rettshjelp
Du får dekket erstatningsansvar for skade du har voldt i egenskap av privatperson. Rettshjelp vil dekke inntil kr 100 000,- til egen advokat i forbindelse med tvist.
Sanering av veggedyr og kakerlakker
I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring tilbyr vi forsikring for sanering av veggedyr og kakerlakker. Du får dekket inntil kr 100 000,- til bekjempelse av veggedyr og kakerlakker på adressen for innboforsikringen, blant annet ved varme eller frysebehandling eller kjemisk behandling av bygningen.
ValgfrittValgfritt
Utvidet sykkelforsikring
Du vil få dekket tyveri av sykkel som ikke kommer til rette, og skader påført ved forsøk på tyveri. Du kan velge mellom forsikringssum på kr 15 000,- og kr 30 000,-.
ValgfrittValgfritt
Uflaksforsikring
Dette er forsikringen du trenger når du har vært uheldig eller litt klønete. Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på tingene dine ved at de mistes ned, faller ned, velter eller lignende. Forsikringssummen er kr 100 000,- per skadetilfelle.
Utvidelser forsikringssummer
Med superdekning vil du få utvidet sumbegrensninger på blant annet penger, sykkel og veskenapping.
Flytteforsikring
Du får dekket skader i forbindelse med flytting når du selv står for flyttingen. Dette omfatter flytting til ny bolig innenfor Norden og dekker tilfeldige og plutselige skader som oppstår på tingene dine. Forsikringssummen er kr 100 000,- per skadetilfelle.
ID-tyverisikring
Du får dekket blant annet juridisk assistanse og rådgiving 24 timer i døgnet for å begrense konsekvensene av ID-tyveri. Dersom du er part i en tvist mot angivelige kreditorer som følge av ID-tyveri vil rettshjelpsdekningen dekke inntil kr 1 000 000,-.
Nettrydding (web clean up)
Du vil få rådgiving og hjelp til å rydde opp i uønsket og krenkende innhold på nettet.

Standard

Super

Brannskade
Du får erstattet tingene dine dersom de er skadet i for eksempel brann, plutselig nedsoting eller lynnedslag.
Vannskade
Dersom tingene dine blir ødelagt av vannskader, vil du få dette dekket.
Innbrudd, tyveri og hærverk
Har du innbrudd eller hærverk der du bor, vil du få dekket tingene dine som er stjålet eller ødelagt.
Tyveri utenfor hjemmet
Du får dekket tyveri av visse gjenstander fra bod, uteareal som ikke er fellesareal, arbeidsplass, bil og båt. De ulike forsikringssummene finner du i vilkåret.
Opphold utenfor bolig
Du får dekket inntil kr 100 000,- til opphold utenfor hjemmet ved dekningsmessig skade.
Sykkelforsikring
Du får dekket tyveri av sykkel inntil kr 6 000,-.
Naturskade
Du får dekket skade på tingene dine som følge av naturskader.
Ansvar og rettshjelp
Du får dekket erstatningsansvar for skade du har voldt i egenskap av privatperson. Rettshjelp vil dekke inntil kr 100 000,- til egen advokat i forbindelse med tvist.
Sanering av veggedyr og kakerlakker
I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring tilbyr vi forsikring for sanering av veggedyr og kakerlakker. Du får dekket inntil kr 100 000,- til bekjempelse av veggedyr og kakerlakker på adressen for innboforsikringen, blant annet ved varme eller frysebehandling eller kjemisk behandling av bygningen.
Utvidet sykkelforsikring
Du vil få dekket tyveri av sykkel som ikke kommer til rette, og skader påført ved forsøk på tyveri. Du kan velge mellom forsikringssum på kr 15 000,- og kr 30 000,-.
Uflaksforsikring
Dette er forsikringen du trenger når du har vært uheldig eller litt klønete. Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på tingene dine ved at de mistes ned, faller ned, velter eller lignende. Forsikringssummen er kr 100 000,- per skadetilfelle.
Utvidelser forsikringssummer
Med superdekning vil du få utvidet sumbegrensninger på blant annet penger, sykkel og veskenapping.
Flytteforsikring
Du får dekket skader i forbindelse med flytting når du selv står for flyttingen. Dette omfatter flytting til ny bolig innenfor Norden og dekker tilfeldige og plutselige skader som oppstår på tingene dine. Forsikringssummen er kr 100 000,- per skadetilfelle.
ID-tyverisikring
Du får dekket blant annet juridisk assistanse og rådgiving 24 timer i døgnet for å begrense konsekvensene av ID-tyveri. Dersom du er part i en tvist mot angivelige kreditorer som følge av ID-tyveri vil rettshjelpsdekningen dekke inntil kr 1 000 000,-.
Nettrydding (web clean up)
Du vil få rådgiving og hjelp til å rydde opp i uønsket og krenkende innhold på nettet.
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Ofte stilte spørsmål