Helårs reiseforsikring

Helårs reiseforsikring dekker blant annet:

  • Forsikringen gjelder for ferie-, fritids- og tjenestereiser, fra det tidspunkt du reiser fra din bostedsadresse i Norge
  • Dersom du velger familieforsikring dekkes ektefelle-/samboer, og alle barn under 20 år med samme folkeregistrerte adresse.
  • Smart delay gir tilgang til flyplasslounge ved forsinket flyreise
  • Vi har døgnåpen vaktsentral og ved akutt behov for hjelp i utlandet vil SOS International hjelpe deg.

Helårs reiseforsikring

Vi tilbyr helårs reiseforsikring som gjelder både på reise og i fritiden. Du kan kjøpe reiseforsikring tilpasset ditt behov, enten det er for familie eller enkeltperson, om den skal gjelde i verden og du kan velge ønsket reiselengde: 45, 60, 75 eller 90 dager.

Dokumenter

Forsikringen dekker Inkludert
Ferie, fritids- og tjenestereiser
Forsikringen er gyldig på alle ferie-, fritids- og tjenestereiser med inntil 45 dagers varighet. Det vil si at du kan være på reise inntil 45 dager, være hjemme på din bostedsadresse i Norge i en eller flere dager, for så å dra ut på en ny reise og være dekket av den samme forsikringen.
Varighet
Reisens varighet regnes fra den dagen du reiser fra din bostedsadresse i Norge, til du er tilbake igjen på samme sted. Det er ingen krav om at det må være overnatting på reisen.
Sykdom og ulykke
Ved sykdom og ulykke på reisen vil du få dekket utgifter til behandling, sykeopphold og hjemreise.
Bagasje
Dersom bagasjen din blir utsatt for tyveri eller skade får du erstattet tapet.
Forsinkelse
Ved forsinkelse får du dekket merutgifter til innhenting av fastlagt reiserute. Du vil også få dekket nødvendige utgifter til klær og toalettsaker dersom insjekket bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet. De ulike forsikringssummene finner du i vilkåret.
Avbestilling
Må du avbestille reisen på grunn av sykdom, ulykke eller dødsfall, vil forsikringen dekke dette.
Evakuering
Dersom det det pga krig, terror, naturskade eller epidemi ikke er trygt og reise til eller oppholde seg på reisemålet, vil vi hjelpe deg med å komme trygt til nærmeste sikre destinasjon.
Ansvar og rettshjelp
Du får dekket erstatningsansvar oppstått under reise utenfor Norden for skade du har voldt i egenskap av privatperson Rettshjelp vil dekke inntil kr 100 000,- til egen advokat i forbindelse med tvist oppstått under reise utenfor Norden.
Egenandel på leiebil på feriereise
Ved skade på eller tyveri av leiebilen din dekker vi egenandelen.
Smart delay
Smart Delay er en tjeneste som omfatter tilgang til lounge på alle utenlandsreiser ved forsinket fly på mer enn 1 time. Du vil få gratis tilgang til angitte flyplasslounger over hele verden, hvor du kan slappe av i komfort mens du venter på flighten din. Vi har gjort denne tjenesten tilgjengelig for deg og opp til 4 ekstra passasjerer i samme reisefølge, så selv om du reiser med familie eller venner kan de bli med deg. Du vil få kontantutbetaling hvis ikke flyplassen har Lounge (storbyer som Kristiansand, Trondheim, Bergen osv.), Lounge skulle være full, eller valgfritt om man ønsker kontanter i stedet for Lounge. Registrering av fly må være gjort før flyets planlagte avreise. Du må registrere alle ekstra flighter og returflighter separat. Du vil få tilsendt en bekreftelsesmail for å anerkjenne registreringen din. Mer om Smart Delay og hvordan du bruker forsikringen finner du her

Inkludert

Ferie, fritids- og tjenestereiser
Forsikringen er gyldig på alle ferie-, fritids- og tjenestereiser med inntil 45 dagers varighet. Det vil si at du kan være på reise inntil 45 dager, være hjemme på din bostedsadresse i Norge i en eller flere dager, for så å dra ut på en ny reise og være dekket av den samme forsikringen.
Varighet
Reisens varighet regnes fra den dagen du reiser fra din bostedsadresse i Norge, til du er tilbake igjen på samme sted. Det er ingen krav om at det må være overnatting på reisen.
Sykdom og ulykke
Ved sykdom og ulykke på reisen vil du få dekket utgifter til behandling, sykeopphold og hjemreise.
Bagasje
Dersom bagasjen din blir utsatt for tyveri eller skade får du erstattet tapet.
Forsinkelse
Ved forsinkelse får du dekket merutgifter til innhenting av fastlagt reiserute. Du vil også få dekket nødvendige utgifter til klær og toalettsaker dersom insjekket bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet. De ulike forsikringssummene finner du i vilkåret.
Avbestilling
Må du avbestille reisen på grunn av sykdom, ulykke eller dødsfall, vil forsikringen dekke dette.
Evakuering
Dersom det det pga krig, terror, naturskade eller epidemi ikke er trygt og reise til eller oppholde seg på reisemålet, vil vi hjelpe deg med å komme trygt til nærmeste sikre destinasjon.
Ansvar og rettshjelp
Du får dekket erstatningsansvar oppstått under reise utenfor Norden for skade du har voldt i egenskap av privatperson Rettshjelp vil dekke inntil kr 100 000,- til egen advokat i forbindelse med tvist oppstått under reise utenfor Norden.
Egenandel på leiebil på feriereise
Ved skade på eller tyveri av leiebilen din dekker vi egenandelen.
Smart delay
Smart Delay er en tjeneste som omfatter tilgang til lounge på alle utenlandsreiser ved forsinket fly på mer enn 1 time. Du vil få gratis tilgang til angitte flyplasslounger over hele verden, hvor du kan slappe av i komfort mens du venter på flighten din. Vi har gjort denne tjenesten tilgjengelig for deg og opp til 4 ekstra passasjerer i samme reisefølge, så selv om du reiser med familie eller venner kan de bli med deg. Du vil få kontantutbetaling hvis ikke flyplassen har Lounge (storbyer som Kristiansand, Trondheim, Bergen osv.), Lounge skulle være full, eller valgfritt om man ønsker kontanter i stedet for Lounge. Registrering av fly må være gjort før flyets planlagte avreise. Du må registrere alle ekstra flighter og returflighter separat. Du vil få tilsendt en bekreftelsesmail for å anerkjenne registreringen din. Mer om Smart Delay og hvordan du bruker forsikringen finner du her

Ofte stilte spørsmål