Bilforsikring

Super er vår beste bilforsikring, denne dekker blant annet:

  • Skade på motor og gir
  • Utvidet leiebil
  • Feilfylling av drivstoff

Bilforsikring

Det er lovpålagt med ansvarsforsikring på alle biler med skilter. Kun ansvarsforsikring dekker ikke skader på egen bil og er derfor vår rimeligste bilforsikring. I tillegg til ansvarsforsikring kan du velge å kjøpe fører- og passasjerulykke, delkasko eller kasko med eller uten leiebil, eller superdekning. 

Dokumenter

Forsikringen dekker Ansvar Fører og passasjer Delkasko Kasko Super
Ansvar
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).
Rettshjelp
Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til bilen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av bilen, et verksted som har reparert bilen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.
Fører- og passasjerulykke
Dette er en valgfri ulykkesdekning. Ved personskade vil forsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjerer i den bilen som eventuelt er ansvarlig for skaden. Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av bil, slik at du allerede kan være godt dekket.
Tyveri
Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr. Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr. Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.
Brann
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Glasskader
Reparasjon eller skifte av bilens glassruter.
Veihjelp utenfor hjemmet
Veihjelp i Europa unntatt Tyrkia, ikke på egen bostedsadresse som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.
Veihjelp inkludert hjemmet
Veihjelp i Europa unntatt Tyrkia som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.
Fastmontert utstyr
Tyveri av fastmontert utstyr som er lovlig å ha montert i bilen.
Skade på egen bil
Skader som følge av sammenstøt, velt, hærverk, annen plutselig ytre påvirkning.
Bagasje
Bagasje dekkes for inntil kr 5 000,- i forbindelse med tyveri eller annen skade.
Leiebil Kasko
Leiebil dekkes med inntil kr 400,- pr dag i inntil 15 dager. Vi kan skaffe deg leiebil direkte fra vår samarbeidspartner.
Leiebil Super
Leiebil dekkes med inntil kr 400,- pr dag, maksimalt erstatning er kr 25.000. Større bil (f.eks. stasjonsvogn) kan velges for inntil kr 500 pr dag ved å benytte vår samarbeidspartner. Maksimalt antall dager med leiebil vil da kunne være 62 dager ved bil til kr 400 pr dag, eller 50 dager ved bil til kr 500 pr dag.
Motor og gir
Dekning for skade på motor og gir som omfatter elektronisk og mekanisk skade i motor, girkasse, motorstyreenhet og kraftoverføring som hindrer bilens fremdrift. Ved passert 200 000 km eller 12 år ytes ingen erstatning for denne dekningen.
Utvidet dekning for fastmontert utstyr
Erstatning for dekk og felg økes fra kr 10.000 til kr 30.000. Hundebur beregnet for bil dekkes uten sumbegrensning ved skade på buret. Erstatning for fast montert ekstrautstyr økes fra kr 10.000 til kr 50.000. Utvidet dekning for skade på glasstak. Ved skade på glasstak alene vil det ikke bli bonustap ved skade. Utvidet erstatningsoppgjør for bagasje i bil, summen økes fra kr 5.000 til kr 10.000. Utvidet veihjelpsdekning ved at det ikke trekkes egenandel dersom selskapets samarbeidspartner benyttes. Utvidet nybilgaranti. Retten til fabrikkny bil utvides fra 1 år gammel bil til inntil 3 år gammel bil. Utvidet bilnøkkelforsikring som dekker tap av nøkkel eller skade på nøkkel med inntil kr 10 000. Utvidet ulykkesforsikring. Erstatning ved død er utvidet fra kr 100.000 til kr 200.000 og erstatning ved invaliditet er øket fra kr 200.000 til kr 500.000.
Feilfylling
Skader som skyldes feilfylling av drivstoff
Parkeringsskade uten bonustap
Erstatningsmessig kaskoskade som oppstår når kjøretøyet står parkert, dekkes med inntil kr 20 000,- uten tap av bonus.

Ansvar

Fører og passasjer

Delkasko

Kasko

Super

Ansvar
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).
Rettshjelp
Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til bilen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av bilen, et verksted som har reparert bilen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.
Fører- og passasjerulykke
Dette er en valgfri ulykkesdekning. Ved personskade vil forsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjerer i den bilen som eventuelt er ansvarlig for skaden. Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av bil, slik at du allerede kan være godt dekket.
Tyveri
Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr. Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr. Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.
Brann
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Glasskader
Reparasjon eller skifte av bilens glassruter.
Veihjelp utenfor hjemmet
Veihjelp i Europa unntatt Tyrkia, ikke på egen bostedsadresse som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.
Veihjelp inkludert hjemmet
Veihjelp i Europa unntatt Tyrkia som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.
Fastmontert utstyr
Tyveri av fastmontert utstyr som er lovlig å ha montert i bilen.
Skade på egen bil
Skader som følge av sammenstøt, velt, hærverk, annen plutselig ytre påvirkning.
Bagasje
Bagasje dekkes for inntil kr 5 000,- i forbindelse med tyveri eller annen skade.
Leiebil Kasko
Leiebil dekkes med inntil kr 400,- pr dag i inntil 15 dager. Vi kan skaffe deg leiebil direkte fra vår samarbeidspartner.
Leiebil Super
Leiebil dekkes med inntil kr 400,- pr dag, maksimalt erstatning er kr 25.000. Større bil (f.eks. stasjonsvogn) kan velges for inntil kr 500 pr dag ved å benytte vår samarbeidspartner. Maksimalt antall dager med leiebil vil da kunne være 62 dager ved bil til kr 400 pr dag, eller 50 dager ved bil til kr 500 pr dag.
Motor og gir
Dekning for skade på motor og gir som omfatter elektronisk og mekanisk skade i motor, girkasse, motorstyreenhet og kraftoverføring som hindrer bilens fremdrift. Ved passert 200 000 km eller 12 år ytes ingen erstatning for denne dekningen.
Utvidet dekning for fastmontert utstyr
Erstatning for dekk og felg økes fra kr 10.000 til kr 30.000. Hundebur beregnet for bil dekkes uten sumbegrensning ved skade på buret. Erstatning for fast montert ekstrautstyr økes fra kr 10.000 til kr 50.000. Utvidet dekning for skade på glasstak. Ved skade på glasstak alene vil det ikke bli bonustap ved skade. Utvidet erstatningsoppgjør for bagasje i bil, summen økes fra kr 5.000 til kr 10.000. Utvidet veihjelpsdekning ved at det ikke trekkes egenandel dersom selskapets samarbeidspartner benyttes. Utvidet nybilgaranti. Retten til fabrikkny bil utvides fra 1 år gammel bil til inntil 3 år gammel bil. Utvidet bilnøkkelforsikring som dekker tap av nøkkel eller skade på nøkkel med inntil kr 10 000. Utvidet ulykkesforsikring. Erstatning ved død er utvidet fra kr 100.000 til kr 200.000 og erstatning ved invaliditet er øket fra kr 200.000 til kr 500.000.
Feilfylling
Skader som skyldes feilfylling av drivstoff
Parkeringsskade uten bonustap
Erstatningsmessig kaskoskade som oppstår når kjøretøyet står parkert, dekkes med inntil kr 20 000,- uten tap av bonus.

Ofte stilte spørsmål