Overdragelse av historiske porteføljer

Finanstilsynet har i vedtak av 14.01.2022 gitt tillatelse til at Insr Insurance Group ASA (Insr) overdrar sin historiske forsikringsportefølje til DARAG Deutschland AG (DARAG) og historiske skader dekket under naturskadedekningen overdras til Storebrand Forsikring AS (Storebrand).

I henhold til FAL § 8-5, kan kunder melde skade etter at den aktive avtalen er utløpt. Skal du melde en skade hvor Insr var forsikringsgiver, skal eventuelle krav da meldes til Sedgwick. Skader som omhandler naturskade skal meldes til Storebrand.

Overdragelsen har ingen betydning for dine rettigheter i henhold til forsikringsavtalen og du trenger ikke å foreta deg noe aktivt som følge av denne informasjonen.