Nemi blir Storebrand

Kjære kunde

Insr Insurance Group ASA, forsikringsgiver av Nemi forsikringsprodukter, har inngått en avtale med Storebrand. Avtalen innebærer at alle dere som i dag er kunder hos Nemi, vil bli kunder hos Storebrand.

Overflyttingen av kundeforholdet vil skje gradvis, avhengig av når dine forsikringer fornyes. Du er fremdeles dekket av din forsikring og trenger ikke å foreta deg noe. I tiden før du overflyttes kan du derfor kontakte oss på vanlig måte for alle spørsmål eller henvendelser du måtte ha.

Alle pågående skadeoppgjør vil bli gjort opp etter gjeldende vilkår.

Storebrand tar kontakt med deg i god tid før din forsikring blir overført dit.

Fakturaer til forfall hos Nemi betales på vanlig måte frem til Storebrand varsler deg.   

Avtalen med Storebrand vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling hos Insr i begynnelsen av oktober 2020.