Cyberforsikring

Din bedrift må ha en løpende sikkerhetspakke fra Atea for at cyberforsikringen skal være gjeldende. Dersom du ikke har sikkerhetspakke hos Atea henvend deg til sikkerhet@atea.no for mer informasjon. Fordeler med cyberforsikring: Din bedrift vil få hjelp av eksperter inne fire timer dersom du skulle bli utsatt for en cyberhendelse eller et datainnbrudd. Din bedrift […]

Kriminalitetsforsikring

Fordeler med kriminalitetsforsikring: Forsikringssum kan tilpasses din bedrift. I tillegg til ansatte er vikarer, konsulenter og andre personer som utfører arbeidsoppdrag for bedriften omfattet av forsikringen.

Prosjektforsikring

Fordeler med prosjektforsikring: Du kan velge mellom å forsikre ett enkelt prosjekt eller alle prosjekter i løpet av et år. Forsikringen kan utvides til å dekke boder, brakker og verktøy.