Taxiforsikring

Forsikringen dekker i tillegg:  Skade på eget kjøretøy Glass og redning Driftstap inntil 40 dager

Fritidsbåtforsikring

Kasko er vår beste båtforsikring, denne dekker blant annet: Skade som følge av kantring, synking og sammenstøt Båtredning Skade under transport

Storbilforsikring

Kasko er vår beste storbilforsikring, vi har også flere tilleggsdekninger som blant annet: Utvidet godsansvar Avrudd Kranansvar

Transportforsikring

A-vilkår er vår beste transportforsikring, den dekker blant annet skader grunnet: Lasting og lossing Brann, lynnedslag og eksplosjon At transportmidlet utsettes for sammenstøt

Arbeidsmaskinforsikring

Kasko er vår beste arbeidsmaskinforsikring, denne dekker blant annet: Skade på egen arbeidsmaskin Ekstrautstyr inntil kr 10.000,- Tyveri

Næringsbilforsikring

Kasko er vår beste næringsbilforsikring, denne dekker blant annet: Skade på egen bil Utvidet leiebil Næringsløsøre i bil