Maskinforsikring

Fordeler med maskinforsikring: Inntektstap som følge av dekningsmessig skade kan forsikres. Karens- og ansvarstid kan tilpasses bedriftens behov.

Næringsløsøre/ Verdigjenstandsforsikring

Fordeler med næringsløsøre-/verdigjenstandsforsikring: Forsikringen dekker gjenstanden i hele verden. Du kan sette forsikringssummen selv, slik at du kan få dekket gjenstander med en høyere verdi enn på andre forsikringen.

Borettslag- og boligsameieforsikring

Fordeler med borettslag- og boligsameieforsikring: Inneholder alle dekninger dere har behov for i en borettslag- og boligsameieforsikring. Et trygt valg for styret der også styreansvar er inkludert.

Maskin-, inventar- og løsøre-, vareforsikring

Fordeler med maskin-, inventar- og løsøre-, vareforsikring: Vi kan tilby en tilpasset forsikring etter bedriftens behov. Vi kan utvide forsikringen til å dekke inntektstap og lønnsutgifter som følge av dekningsmessig skade.

Bygningsforsikring

Fordeler med bygningsforsikring: Du kan velge mellom fullverdi- og førsterisikoforsikring. Hvis du leier ut kan du forsikre husleietap som følge av dekningsmessig skade.