Transportforsikring

Forsikring som sikrer varene dine under transport. Vi benytter oss av leveranseklausulene Incoterms 2010 fra det internasjonale handelskammeret.

Transportforsikring

A-vilkår er vår beste transportforsikring, den dekker blant annet skader grunnet:

  • Lasting og lossing
  • Brann, lynnedslag og eksplosjon
  • At transportmidlet utsettes for sammenstøt

Dokumenter

Forsikringen dekker Standard
A-vilkår - Alle farer
Dekker alle farer de forsikrede varer blir utsatt for.
B-vilkår - Utvidet transportulykke
Dekker følgende farer de forsikrede varer blir utsatt for: At sjøtransportmidlet utsettes for sammenstøt, synking, kantring eller annen liknende alvorlig ulykke. At landtransportmidlet utsettes for sammenstøt, velting, avsporing eller utforkjøring. At lufttransportmidlet utsettes for sammenstøt, styrter eller kjører av rullebanen. Brann, lynnedslag eller eksplosjon. Jordskjelv, vulkanutrudd, jord - eller snøras eller liknende naturkatastrofer. Varene kastes eller skylles overbord. Vann fra hav, innsjø eller trenger inn i lager eller oppbevaringssplass. Lasting eller lossing av de forsikrede varer. Lasting, lossing eller flytting av de forsikrede varer i nødhavn, og tyveri eller nedbør mens varene er lagret i nødhavn.
C-vilkår - Transportulykke
Dekker følgende farer de forsikrede varer blir utsatt for: At sjøtransportmidlet utsettes for sammenstøt, synking, kantring eller annen liknende alvorlig ulykke. At landtransportmidlet utsettes for sammenstøt, velting, avsporing eller utforkjøring. At lufttransportmidlet utsettes for sammenstøt, styrter eller kjører av rullebanen. Brann, lynnedslag eller eksplosjon. Jordskjelv, vulkanutrudd, jord - eller snøras eller liknende naturkatastrofer.

Standard

A-vilkår - Alle farer
Dekker alle farer de forsikrede varer blir utsatt for.
B-vilkår - Utvidet transportulykke
Dekker følgende farer de forsikrede varer blir utsatt for: At sjøtransportmidlet utsettes for sammenstøt, synking, kantring eller annen liknende alvorlig ulykke. At landtransportmidlet utsettes for sammenstøt, velting, avsporing eller utforkjøring. At lufttransportmidlet utsettes for sammenstøt, styrter eller kjører av rullebanen. Brann, lynnedslag eller eksplosjon. Jordskjelv, vulkanutrudd, jord - eller snøras eller liknende naturkatastrofer. Varene kastes eller skylles overbord. Vann fra hav, innsjø eller trenger inn i lager eller oppbevaringssplass. Lasting eller lossing av de forsikrede varer. Lasting, lossing eller flytting av de forsikrede varer i nødhavn, og tyveri eller nedbør mens varene er lagret i nødhavn.
C-vilkår - Transportulykke
Dekker følgende farer de forsikrede varer blir utsatt for: At sjøtransportmidlet utsettes for sammenstøt, synking, kantring eller annen liknende alvorlig ulykke. At landtransportmidlet utsettes for sammenstøt, velting, avsporing eller utforkjøring. At lufttransportmidlet utsettes for sammenstøt, styrter eller kjører av rullebanen. Brann, lynnedslag eller eksplosjon. Jordskjelv, vulkanutrudd, jord - eller snøras eller liknende naturkatastrofer.