Storbilforsikring

Storbilforsikring gjelder for lastebiler, varebiler,  kraner, semitrailere og hengere. Du velger selv dekning etter ønske og behov.

Storbilforsikring

Kasko er vår beste storbilforsikring, vi har også flere tilleggsdekninger som blant annet:

  • Utvidet godsansvar
  • Avrudd
  • Kranansvar

Dokumenter

Last ned filer her
Forsikringen dekker Ansvar Fører og passasjer Delkasko Kasko Tilleggsdekning
Ansvar
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).
Rettshjelp
Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til bilen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av bilen, et verksted som har reparert bilen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.
Fører- og passasjerulykke
Dette er en valgfri ulykkesdekning. Ved personskade vil forsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjerer i den bilen som eventuelt er ansvarlig for skaden. Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av bil, slik at du allerede kan være godt dekket.
Tyveri
Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr. Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr. Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.
Brann
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Glasskader
Reparasjon eller skifte av bilens glassruter.
Fastmontert utstyr
Tyveri av fastmontert utstyr som er lovlig å ha montert i bilen.
Skade på egen bil
Skader som følge av sammenstøt, velt, hærverk, annen plutselig ytre påvirkning.
Personlig løsøre
Personlig løsøre dekkes for inntil kr 5 000,- i forbindelse med tyveri eller annen skade.
Næringsløsøre i bil
Næringsløsøre i bil er dekket med sum oppgitt i forsikringsbeviset, når bilen utsettes for skade som er dekket av kaskoforsikringen.
Godsansvar
Dekker skade på eller tap av gods ved lasting av kjøretøyet, under kjøring til bestemmelsessted, ved lossing eller forsinket levering.
Utvidet godsansvar
Forsikringen utvidet til å dekke skade på eller tap av flyttegods, glass, steintøy, byggningsglass, sanitærporselen og transportert bil.
Kranansvar
Omfatter rettslig erstatningsansvar sikrede eller bruker av kran montert på motorvogn kan pådra seg for skade på annen person eller ting.
Ansvar for hengende gods i kran
Omfatter rettslig erstatningsansvar sikrede eller bruker av kran montert på motorvogn kan pådra seg for skade på ting som løftes av kranen.
Avbrudd
Erstatning for tapte hele arbeidsdager, inntil motorvognen igjen er i kjørbar stand eller ny motorvogn er anskaffet. Maksimalt inntil 40 dager.

Ansvar

Fører og passasjer

Delkasko

Kasko

Tilleggsdekning

Ansvar
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).
Rettshjelp
Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til bilen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av bilen, et verksted som har reparert bilen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.
Fører- og passasjerulykke
Dette er en valgfri ulykkesdekning. Ved personskade vil forsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjerer i den bilen som eventuelt er ansvarlig for skaden. Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av bil, slik at du allerede kan være godt dekket.
Tyveri
Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr. Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr. Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.
Brann
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Glasskader
Reparasjon eller skifte av bilens glassruter.
Fastmontert utstyr
Tyveri av fastmontert utstyr som er lovlig å ha montert i bilen.
Skade på egen bil
Skader som følge av sammenstøt, velt, hærverk, annen plutselig ytre påvirkning.
Personlig løsøre
Personlig løsøre dekkes for inntil kr 5 000,- i forbindelse med tyveri eller annen skade.
Næringsløsøre i bil
Næringsløsøre i bil er dekket med sum oppgitt i forsikringsbeviset, når bilen utsettes for skade som er dekket av kaskoforsikringen.
Godsansvar
Dekker skade på eller tap av gods ved lasting av kjøretøyet, under kjøring til bestemmelsessted, ved lossing eller forsinket levering.
Utvidet godsansvar
Forsikringen utvidet til å dekke skade på eller tap av flyttegods, glass, steintøy, byggningsglass, sanitærporselen og transportert bil.
Kranansvar
Omfatter rettslig erstatningsansvar sikrede eller bruker av kran montert på motorvogn kan pådra seg for skade på annen person eller ting.
Ansvar for hengende gods i kran
Omfatter rettslig erstatningsansvar sikrede eller bruker av kran montert på motorvogn kan pådra seg for skade på ting som løftes av kranen.
Avbrudd
Erstatning for tapte hele arbeidsdager, inntil motorvognen igjen er i kjørbar stand eller ny motorvogn er anskaffet. Maksimalt inntil 40 dager.