Reiseforsikring

Vi tilbyr helårs reiseforsikring tilpasset dine behov. Forsikringen kan gjelde for din ansatt og dets familie på tjeneste og feriereiser opp til 60 dager. Du har tilgang til døgnåpen telefon ved SOS International, en av Nordens ledende alaramsentral for reisende.

Reiseforsikring

Tilgjengelige dekninger på helårsreiseforsikring

  • Tjenestereiser
  • Ferie og fritid kun for ansatt
  • Ferie og fritid for familie
  • Velg mellom 45 og 60 dagers dekning

Dokumenter

Last ned filer her
Forsikringen dekker Inkludert
Ferie, fritids- og tjenestereiser
Forsikringen er gyldig på alle ferie-, fritids- og tjenestereiser med inntil 45 eller 60 dagers varighet. Det vil si at du kan være på reise inntil 45/60 dager, være hjemme på din bostedsadresse i Norge i en eller flere dager, for så å dra ut på en ny reise og være dekket av den samme forsikringen.
Varighet
Reisens varighet regnes fra den dagen du reiser fra din bostedsadresse i Norge, til du er tilbake igjen på samme sted. Det er ingen krav om at det må være overnatting på reisen.
Sykdom og ulykke
Ved sykdom og ulykke på reisen vil du få dekket utgifter til behandling, sykeopphold og hjemreise.
Bagasje
Dersom bagasjen din blir utsatt for tyveri eller skade får du erstattet tapet.
Forsinkelse
Ved forsinkelse får du dekket merutgifter til innhenting av fastlagt reiserute. Du vil også få dekket nødvendige utgifter til klær og toalettsaker dersom insjekket bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet. De ulike forsikringssummene finner du i vilkåret.
Avbestilling
Må du avbestille reisen på grunn av sykdom, ulykke eller dødsfall, vil forsikringen dekke dette.
Evakuering
Dersom det det pga krig, terror, naturskade eller epidemi ikke er trygt og reise til eller oppholde seg på reisemålet, vil vi hjelpe deg med å komme trygt til nærmeste sikre destinasjon.
Ansvar og rettshjelp
Du får dekket erstatningsansvar oppstått under reise utenfor Norden for skade du har voldt i egenskap av privatperson Rettshjelp vil dekke inntil kr 60 000,- til egen advokat i forbindelse med tvist oppstått under reise utenfor Norden.
Egenandel på leiebil på feriereise
Ved skade på eller tyveri av leiebilen din dekker vi egenandelen.

Inkludert

Ferie, fritids- og tjenestereiser
Forsikringen er gyldig på alle ferie-, fritids- og tjenestereiser med inntil 45 eller 60 dagers varighet. Det vil si at du kan være på reise inntil 45/60 dager, være hjemme på din bostedsadresse i Norge i en eller flere dager, for så å dra ut på en ny reise og være dekket av den samme forsikringen.
Varighet
Reisens varighet regnes fra den dagen du reiser fra din bostedsadresse i Norge, til du er tilbake igjen på samme sted. Det er ingen krav om at det må være overnatting på reisen.
Sykdom og ulykke
Ved sykdom og ulykke på reisen vil du få dekket utgifter til behandling, sykeopphold og hjemreise.
Bagasje
Dersom bagasjen din blir utsatt for tyveri eller skade får du erstattet tapet.
Forsinkelse
Ved forsinkelse får du dekket merutgifter til innhenting av fastlagt reiserute. Du vil også få dekket nødvendige utgifter til klær og toalettsaker dersom insjekket bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet. De ulike forsikringssummene finner du i vilkåret.
Avbestilling
Må du avbestille reisen på grunn av sykdom, ulykke eller dødsfall, vil forsikringen dekke dette.
Evakuering
Dersom det det pga krig, terror, naturskade eller epidemi ikke er trygt og reise til eller oppholde seg på reisemålet, vil vi hjelpe deg med å komme trygt til nærmeste sikre destinasjon.
Ansvar og rettshjelp
Du får dekket erstatningsansvar oppstått under reise utenfor Norden for skade du har voldt i egenskap av privatperson Rettshjelp vil dekke inntil kr 60 000,- til egen advokat i forbindelse med tvist oppstått under reise utenfor Norden.
Egenandel på leiebil på feriereise
Ved skade på eller tyveri av leiebilen din dekker vi egenandelen.