Næringsløsøre/ Verdigjenstandsforsikring

Har bedriften enkeltgjenstander av høy verdi og som du ønsker en egen forsikring på? Da er dette forsikringen du skal velge.

Næringsløsøre/ Verdigjenstandsforsikring

Fordeler med næringsløsøre-/verdigjenstandsforsikring:

  • Forsikringen dekker gjenstanden i hele verden.
  • Du kan sette forsikringssummen selv, slik at du kan få dekket gjenstander med en høyere verdi enn på andre forsikringen.
Forsikringen dekker Inkludert
Uflaks
Du får dekket skader på gjenstanden som skyldes en tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.
Tap og tyveri
Du får dekket tap og tyveri inntil den summen du har forsikret gjenstanden for.

Inkludert

Uflaks
Du får dekket skader på gjenstanden som skyldes en tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.
Tap og tyveri
Du får dekket tap og tyveri inntil den summen du har forsikret gjenstanden for.