Næringsbilforsikring

Forsikring for dine firmabiler. Du velger selv om du ønsker kasko, delkasko eller ansvarsforsikring. Vi tilbyr også leiebildekning for deg som trenger rask tilgang til bil om den vanlige bilen er ute av spill.

Næringsbilforsikring

Kasko er vår beste næringsbilforsikring, denne dekker blant annet:

  • Skade på egen bil
  • Utvidet leiebil
  • Næringsløsøre i bil

Dokumenter

Forsikringen dekker Ansvar Fører og passasjer Delkasko Kasko
Ansvar
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).
Rettshjelp
Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til bilen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av bilen, et verksted som har reparert bilen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.
Fører- og passasjerulykke
Dette er en valgfri ulykkesdekning. Ved personskade vil forsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjerer i den bilen som eventuelt er ansvarlig for skaden. Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av bil, slik at du allerede kan være godt dekket.
Tyveri
Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr. Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr. Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.
Brann
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Glasskader
Reparasjon eller skifte av bilens glassruter.
Veihjelp utenfor hjemmet
Veihjelp i Europa unntatt Tyrkia, ikke på egen bostedsadresse som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.
Veihjelp inkludert hjemmet
Veihjelp i Europa unntatt Tyrkia som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.
Fastmontert utstyr
Tyveri av fastmontert utstyr som er lovlig å ha montert i bilen.
Skade på egen bil
Skader som følge av sammenstøt, velt, hærverk, annen plutselig ytre påvirkning.
Bagasje
Bagasje dekkes for inntil kr 5 000,- i forbindelse med tyveri eller annen skade.
Leiebil Kasko
Leiebil dekkes med inntil kr 500,- pr dag i inntil 15 dager. Vi kan skaffe deg leiebil direkte fra vår samarbeidspartner.
Næringsløsøre i bil
"Næringsløsøre i bil er dekket med sum oppgitt i forsikringsbeviset, når bilen utsettes for skade som er dekket av kaskoforsikringen. "

Ansvar

Fører og passasjer

Delkasko

Kasko

Ansvar
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).
Rettshjelp
Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til bilen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av bilen, et verksted som har reparert bilen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.
Fører- og passasjerulykke
Dette er en valgfri ulykkesdekning. Ved personskade vil forsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjerer i den bilen som eventuelt er ansvarlig for skaden. Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av bil, slik at du allerede kan være godt dekket.
Tyveri
Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr. Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr. Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.
Brann
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Glasskader
Reparasjon eller skifte av bilens glassruter.
Veihjelp utenfor hjemmet
Veihjelp i Europa unntatt Tyrkia, ikke på egen bostedsadresse som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.
Veihjelp inkludert hjemmet
Veihjelp i Europa unntatt Tyrkia som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.
Fastmontert utstyr
Tyveri av fastmontert utstyr som er lovlig å ha montert i bilen.
Skade på egen bil
Skader som følge av sammenstøt, velt, hærverk, annen plutselig ytre påvirkning.
Bagasje
Bagasje dekkes for inntil kr 5 000,- i forbindelse med tyveri eller annen skade.
Leiebil Kasko
Leiebil dekkes med inntil kr 500,- pr dag i inntil 15 dager. Vi kan skaffe deg leiebil direkte fra vår samarbeidspartner.
Næringsløsøre i bil
"Næringsløsøre i bil er dekket med sum oppgitt i forsikringsbeviset, når bilen utsettes for skade som er dekket av kaskoforsikringen. "