Maskin-, inventar- og løsøre-, vareforsikring

Dette er forsikringen som dekker bedriftens eiendeler og varer.

Maskin-, inventar- og løsøre-, vareforsikring

Fordeler med maskin-, inventar- og løsøre-, vareforsikring:

  • Vi kan tilby en tilpasset forsikring etter bedriftens behov.
  • Vi kan utvide forsikringen til å dekke inntektstap og lønnsutgifter som følge av dekningsmessig skade.
Forsikringen dekker Standard Utvidelse
Brann og eksplosjon
Du får erstattet brannskade på maskin, inventar, løsøre og varer.
Lynnedslag og elektrisk fenomen
Du får dekket skade på maskin, inventar, løsøre og varer ved lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes korslutning, lysbue, overslag og overspenning.
Vann og annen væske
Du får dekket vannskader på maskin, inventar, løsøre og varer.
Snø
Du får dekket skader på maskin, inventar, løsøre og varer som oppstår ved snøtyngde, snøpress, eller ras fra- eller på tak.
Tyveri, ran og hærverk
Du får dekket skade på maskin, inventar, løsøre og varer som følge av innbrudd, tyveri og hærverk.
Naturskade
Du får dekket skade på maskin, inventar, løsøre og varer som følge av naturskader, som for eksempel storm, flom og skred.
Indirekte skade
Indirekte skade på råmaterialer, halvfabrikata og ferdigvarer erstattes med inntil kr 100 000,-.
Penger og verdipapirer
Penger og verdipapirer erstattes med inntil kr 15 000,-.
Glass, innvendig glass, montre, skilt osv.
Du får dekket glass- eller plastruter inntil 10 m2, ekstrautgifter til maling og gravering o.l inntil kr 5 000,-, og skilt, utstillingskasser, montre o.l. inntil kr 10 000,-.
Skade på leide lokaler ved innbrudd, hærverk og tyveri
Du får dekket bygningsskade med inntil kr 15 000,- på dine leide lokaler, men ikke for skade på glass på over 10 kvm.
Modeller, mønstre, former osv.
Du får dekket modeller, mønstre, former, stanser, matriser, klisjeer, trykkplater, stående sats og liknende inntil kr 300 000,-.
Rekonstruksjon
Du får dekkt utgifter til nødvendig rekonstruksjon av modeller, mønstre, former, manuskripter, m.m. Erstatningen er begrenset til 30 % av forsikringssummen for maskiner, inventar, varer og løsøre, maks kr 100 000,-.
Investeringer og nyanskaffelser
Erstattes med inntil 10 % av samlet forsikringssum for maskiner, inventar og løsøre, begrenset til kr 1 000 000,-.
Riving, rydding og fjerning av verdiløse rester
Erstattes med inntil 20 % av forsikringssummen for maskin, inventar og løsøre på forsikringsstedet, begrenset oppad til kr 3 000 000,-.
Varer
Forsikringen dekker råvarer, halvfabrikata, ferdigvarer, handelsvarer, hjelpestoffer, driftsmaterialer, emballasje og liknende.
Avbrudd bedrift
Avbruddstap i inntil 12 måneder.
Utvidet bygningsglass
Du får dekket glass- eller plastruter større enn 10 kvm.
Bygningsmessig tilleggsinnredning
Har du som leietaker bekostet egen innredning, kan dette forsikres.
Utvidet avbrudd lønn
Har du ansatte som er kritisk for fortsatt drift etter skade, kan lønn dekkes i avbruddsperioden.
Fryste varer
Vareforsikringen kan utvides til å dekke nedkjølte eller fryste varer.

Standard

Utvidelse

Brann og eksplosjon
Du får erstattet brannskade på maskin, inventar, løsøre og varer.
Lynnedslag og elektrisk fenomen
Du får dekket skade på maskin, inventar, løsøre og varer ved lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes korslutning, lysbue, overslag og overspenning.
Vann og annen væske
Du får dekket vannskader på maskin, inventar, løsøre og varer.
Snø
Du får dekket skader på maskin, inventar, løsøre og varer som oppstår ved snøtyngde, snøpress, eller ras fra- eller på tak.
Tyveri, ran og hærverk
Du får dekket skade på maskin, inventar, løsøre og varer som følge av innbrudd, tyveri og hærverk.
Naturskade
Du får dekket skade på maskin, inventar, løsøre og varer som følge av naturskader, som for eksempel storm, flom og skred.
Indirekte skade
Indirekte skade på råmaterialer, halvfabrikata og ferdigvarer erstattes med inntil kr 100 000,-.
Penger og verdipapirer
Penger og verdipapirer erstattes med inntil kr 15 000,-.
Glass, innvendig glass, montre, skilt osv.
Du får dekket glass- eller plastruter inntil 10 m2, ekstrautgifter til maling og gravering o.l inntil kr 5 000,-, og skilt, utstillingskasser, montre o.l. inntil kr 10 000,-.
Skade på leide lokaler ved innbrudd, hærverk og tyveri
Du får dekket bygningsskade med inntil kr 15 000,- på dine leide lokaler, men ikke for skade på glass på over 10 kvm.
Modeller, mønstre, former osv.
Du får dekket modeller, mønstre, former, stanser, matriser, klisjeer, trykkplater, stående sats og liknende inntil kr 300 000,-.
Rekonstruksjon
Du får dekkt utgifter til nødvendig rekonstruksjon av modeller, mønstre, former, manuskripter, m.m. Erstatningen er begrenset til 30 % av forsikringssummen for maskiner, inventar, varer og løsøre, maks kr 100 000,-.
Investeringer og nyanskaffelser
Erstattes med inntil 10 % av samlet forsikringssum for maskiner, inventar og løsøre, begrenset til kr 1 000 000,-.
Riving, rydding og fjerning av verdiløse rester
Erstattes med inntil 20 % av forsikringssummen for maskin, inventar og løsøre på forsikringsstedet, begrenset oppad til kr 3 000 000,-.
Varer
Forsikringen dekker råvarer, halvfabrikata, ferdigvarer, handelsvarer, hjelpestoffer, driftsmaterialer, emballasje og liknende.
Avbrudd bedrift
Avbruddstap i inntil 12 måneder.
Utvidet bygningsglass
Du får dekket glass- eller plastruter større enn 10 kvm.
Bygningsmessig tilleggsinnredning
Har du som leietaker bekostet egen innredning, kan dette forsikres.
Utvidet avbrudd lønn
Har du ansatte som er kritisk for fortsatt drift etter skade, kan lønn dekkes i avbruddsperioden.
Fryste varer
Vareforsikringen kan utvides til å dekke nedkjølte eller fryste varer.