Kriminalitetsforsikring

Har du ansatte bør du vurdere å tegne en forsikring som dekker deg for straffbare handlinger utført av dine ansatte.

Kriminalitetsforsikring

Fordeler med kriminalitetsforsikring:

  • Forsikringssum kan tilpasses din bedrift.
  • I tillegg til ansatte er vikarer, konsulenter og andre personer som utfører arbeidsoppdrag for bedriften omfattet av forsikringen.

Dokumenter

Forsikringen dekker Inkludert
Direkte økonomisk tap
Du får dekket økonomisk tap som skyldes underslag, tyveri, bedrageri, utroskap og dokumentfalsk gjort av de personer som omfattes av forsikringen.

Inkludert

Direkte økonomisk tap
Du får dekket økonomisk tap som skyldes underslag, tyveri, bedrageri, utroskap og dokumentfalsk gjort av de personer som omfattes av forsikringen.