Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykke, en en enkel og rimelig måte å sikre dine ansatte på.

Med en kollektiv ulykkesforsikring får dine ansatte erstatning ved varig medisinsk invaliditet og/eller død som følge av en ulykke. Forsikringen består av to deler, invaliditetsdekning og dødsfallsdekning. Du kan velge en eller begge dekningene.

Kollektiv ulykkesforsikring

Forsikringen kan tegnes på alle ansatte, eller for en definert gruppe ansatte, og du kan velge om den skal gjelde på fritiden, i arbeidstiden eller begge deler. Kollektiv ulykke opphører ved fylte 70 år.

Dokumenter

Forsikringen dekker Standard
Medisinsk invaliditet
Dersom du er utsatt for en ulykke, får varig nedsatt funksjonsevne og blir invalid utbetales erstatning. Erstatningen utgjør en prosentvis andel av valgt forsikringssum, tilsvarende invaliditetsgraden.
Behandlingsutgifter
Dekker behandlingsutgifter i Norden som påløper de to første årene etter ulykkesskaden. Forsikringen kan dekke utgifter til lege og tannlege, medisiner foreskrevet av lege, kiropraktor- og fysioterapibehandling etter henvisning fra lege samt nødvendige reiseutgifter til og fra behandling. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter med inntil 5 % av valgt forsikringssum. Forsikringen dekker ikke utgifter til tannskade som følge av tygging eller biting, eller behandling eller opptrening i private helseinstitusjoner eller hos privatpraktiserende leger uten offentlig refusjonsrett.
Dødsfall
Dersom ulykkesskaden fører til dødsfall utbetales avtalt forsikringssum. Forsikringssummen utbetales til den som er begunstiget, for eksempel samboer. Om ikke begunstiget er valgt utbetales erstatningen til ektefelle eller arvinger etter lov eller testament.

Standard

Medisinsk invaliditet
Dersom du er utsatt for en ulykke, får varig nedsatt funksjonsevne og blir invalid utbetales erstatning. Erstatningen utgjør en prosentvis andel av valgt forsikringssum, tilsvarende invaliditetsgraden.
Behandlingsutgifter
Dekker behandlingsutgifter i Norden som påløper de to første årene etter ulykkesskaden. Forsikringen kan dekke utgifter til lege og tannlege, medisiner foreskrevet av lege, kiropraktor- og fysioterapibehandling etter henvisning fra lege samt nødvendige reiseutgifter til og fra behandling. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter med inntil 5 % av valgt forsikringssum. Forsikringen dekker ikke utgifter til tannskade som følge av tygging eller biting, eller behandling eller opptrening i private helseinstitusjoner eller hos privatpraktiserende leger uten offentlig refusjonsrett.
Dødsfall
Dersom ulykkesskaden fører til dødsfall utbetales avtalt forsikringssum. Forsikringssummen utbetales til den som er begunstiget, for eksempel samboer. Om ikke begunstiget er valgt utbetales erstatningen til ektefelle eller arvinger etter lov eller testament.