Formueskadeansvarsforsikring

Formueskade er forsikringen som er tilpasset deg som rådgiver, arkitekt, prosjekterende eller som styremedlem.

Denne forsikringen kan tilpasses din bedrifts behov for forsikringssum, egenandel og dekning.

Formueskadeansvarsforsikring

Dokumenter

Forsikringen dekker Inkludert
Formueskadeansvar
Du får dekket rettslig erstatningsansvar for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.

Inkludert

Formueskadeansvar
Du får dekket rettslig erstatningsansvar for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.