Cyberforsikring

I dagens samfunn er det mye aktivitet online, og det er en stor risiko for at din bedrift kan bli utsatt for en cyberhendelse eller et datainnbrudd. En cyberforsikring vil kunne hjelpe deg om en slik situasjon oppstår.

Cyberforsikring

Din bedrift må ha en løpende sikkerhetspakke fra Atea for at cyberforsikringen skal være gjeldende. Dersom du ikke har sikkerhetspakke hos Atea henvend deg til sikkerhet@atea.no for mer informasjon.

Fordeler med cyberforsikring:

  • Din bedrift vil få hjelp av eksperter inne fire timer dersom du skulle bli utsatt for en cyberhendelse eller et datainnbrudd.
  • Din bedrift vil få dekket kostnader til å gjenopprette data etter en cyberhendelse.
  • Din bedrift vil få dekket tapte inntekter som følge av cyberhendelser.

Dokumenter

Last ned filer her
Forsikringen dekker Inkludert
Hendelsesrespons
Forsikringen dekker kostnader til å etterforske, begrense og dokumentere cyberhendelsen eller datainnbruddet. Her får du også dekket kostnader til juridisk bistand som har oppstått som respons på etter forsvar mot handlinger til tilsynsmyndigheter.
Driftsavbrudd
Forsikringen dekker avbruddstap inntil 12 måneder ved stans eller innskrenkninger i driften som følge av cyberhendelser.
Cyberkriminaliet
Forsikringen dekker tyveri av midler eller verdier fra bedriften som en direkte følge av en cyberhendelse.
Konfidensialiet og personvern
Dersom konfidensiell informasjon eller personopplysninger til en tredjepart kommer på avveie som følge av et datainnbrudd, vil forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar overfor tredjeparten. Forsikringen dekker utgifter til juridisk bistand.
Erstatningsansvar for nettverkssikkerhet
Dersom for eksempel cyberhendelsen som rammer din bedrift også skader data på tredjeparts datasystemer, vil forsikringen dekke rettslig erstatningsansvar overfor tredjeparten. Her får du også dekket utgifter til juridisk bistand.

Inkludert

Hendelsesrespons
Forsikringen dekker kostnader til å etterforske, begrense og dokumentere cyberhendelsen eller datainnbruddet. Her får du også dekket kostnader til juridisk bistand som har oppstått som respons på etter forsvar mot handlinger til tilsynsmyndigheter.
Driftsavbrudd
Forsikringen dekker avbruddstap inntil 12 måneder ved stans eller innskrenkninger i driften som følge av cyberhendelser.
Cyberkriminaliet
Forsikringen dekker tyveri av midler eller verdier fra bedriften som en direkte følge av en cyberhendelse.
Konfidensialiet og personvern
Dersom konfidensiell informasjon eller personopplysninger til en tredjepart kommer på avveie som følge av et datainnbrudd, vil forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar overfor tredjeparten. Forsikringen dekker utgifter til juridisk bistand.
Erstatningsansvar for nettverkssikkerhet
Dersom for eksempel cyberhendelsen som rammer din bedrift også skader data på tredjeparts datasystemer, vil forsikringen dekke rettslig erstatningsansvar overfor tredjeparten. Her får du også dekket utgifter til juridisk bistand.