Behandlingsforsikring

Forsikringen som sikrer din ansatte en rask behandling og en kortere vei tilbake til jobb.

Med en kollektiv behandlingsforsikring unngår dine ansatte offentlig helsekø, og kan komme raskere tilbake til arbeid. Vi garanterer utredning eller behandling hos legespesialist innen 14 dager dersom man skulle bli syk, slik at man kommer seg raskere tilbake til hverdagen.

Behandlingsforsikring

Forsikringen har ingen egenandel, vi bestiller time hos spesialist og gir dere tilgang til en sykepleier som kan bistå med tolkning av epikriser. Forsikringen kan tegnes for ansatte mellom 16 og 64 år, og den opphører når forsikrede fyller 67 år. Vi tilbyr standard- eller superdekning.

Dokumenter

Forsikringen dekker Standard Super
Utredning, behandling og etterkontroll ved private sykehus
Forsikringen dekker utgifter til diagnostisering, behandling og operasjon innen 14 dager, samt rehabilitering etter behandling. I tillegg omfattes ny medisinsk vurdering av en legespesialist.
Opphold og reise
Nødvendige utgifter til opphold og reise i forbindelse med behandling
Fysioterapi, manuellterapi og naprapat
Inntil 12 behandlinger med standarddekningen. Velger du super får du ytterligere 12 behandlinger pr år.
1224
Kiropraktor
Inntil 6 behandlinger
Psykolog/psykologisk førstehjelp
Forsikringen dekker inntil 10 behandlinger hos psykolog pr år, samt inntil 10 behandlinger til psykologisk førstehjelp/krisepsykolog

Standard

Super

Utredning, behandling og etterkontroll ved private sykehus
Forsikringen dekker utgifter til diagnostisering, behandling og operasjon innen 14 dager, samt rehabilitering etter behandling. I tillegg omfattes ny medisinsk vurdering av en legespesialist.
Opphold og reise
Nødvendige utgifter til opphold og reise i forbindelse med behandling
Fysioterapi, manuellterapi og naprapat
Inntil 12 behandlinger med standarddekningen. Velger du super får du ytterligere 12 behandlinger pr år.
Kiropraktor
Inntil 6 behandlinger
Psykolog/psykologisk førstehjelp
Forsikringen dekker inntil 10 behandlinger hos psykolog pr år, samt inntil 10 behandlinger til psykologisk førstehjelp/krisepsykolog
12
24