Arbeidsmaskinforsikring

Hos oss kan du tegne arbeidsmaskinforsikring for gravemaskiner, snøscootere, gaffeltrucker og mye annet. Du kan velge i mange dekninger, fra brann til avbrudd.

Arbeidsmaskinforsikring

Kasko er vår beste arbeidsmaskinforsikring, denne dekker blant annet:

  • Skade på egen arbeidsmaskin
  • Ekstrautstyr inntil kr 10.000,-
  • Tyveri

Dokumenter

Forsikringen dekker Ansvar Fører og passasjer Brann/Tyveri Kasko Tilleggsdekning
Ansvar
Omfatter sikredes rettslige erstattningsansvar for skade på ting eller annen person.
Fører- og passasjerulykke
Dette er en valgfri ulykkesdekning. Ved personskade vil forsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjerer i den bilen som eventuelt er ansvarlig for skaden. Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av bil, slik at du allerede kan være godt dekket.
Tyveri
Tyveri av eller fra arbeidsmaskinen, og forsøk på tyveri.
Brann
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Utstyr
Dekker utstyr/redskap som angitt i forsikringsbevis, samt ekstrautstyr inntil kr. 10.000,-
Skade på egen arbeidsmaskin
Skade oppstatt ved sammenstøt, utforkjøring, velting hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Maskinskade
Dekker kostnader til reparasjon av plustselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade.
Godsansvar
Dekker skade på eller tap av gods ved lasting av kjøretøyet, under kjøring til bestemmelsessted eller lossing.
Avbrudd
Erstatning for tapte hele arbeidsdager, inntil arbeidsmaskinen igjen er i kjørbar stand eller ny arbeidsmaskin er anskaffet. Maksimalt inntil 40 dager.

Ansvar

Fører og passasjer

Brann/Tyveri

Kasko

Tilleggsdekning

Ansvar
Omfatter sikredes rettslige erstattningsansvar for skade på ting eller annen person.
Fører- og passasjerulykke
Dette er en valgfri ulykkesdekning. Ved personskade vil forsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjerer i den bilen som eventuelt er ansvarlig for skaden. Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av bil, slik at du allerede kan være godt dekket.
Tyveri
Tyveri av eller fra arbeidsmaskinen, og forsøk på tyveri.
Brann
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Utstyr
Dekker utstyr/redskap som angitt i forsikringsbevis, samt ekstrautstyr inntil kr. 10.000,-
Skade på egen arbeidsmaskin
Skade oppstatt ved sammenstøt, utforkjøring, velting hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Maskinskade
Dekker kostnader til reparasjon av plustselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade.
Godsansvar
Dekker skade på eller tap av gods ved lasting av kjøretøyet, under kjøring til bestemmelsessted eller lossing.
Avbrudd
Erstatning for tapte hele arbeidsdager, inntil arbeidsmaskinen igjen er i kjørbar stand eller ny arbeidsmaskin er anskaffet. Maksimalt inntil 40 dager.