Tilhenger- og campingvogn

Kasko er vår beste tilhengerforsikring, denne dekker blant annet:

  • Brann/tyveri
  • Skade på egen tilhenger/campingvogn
  • Innbo i campingvogn

Tilhenger- og campingvogn

Har du campingvogn, varehenger, båthenger eller hestehenger velger du denne forsikringen. Du velger den type forsikring som passer deg best; brann/tyveri eller kasko, ansvarsdekningen følger bilen som drar hengeren. 

Dokumenter

Forsikringen dekker Ansvar Fører og passasjer Delkasko Kasko Super Brann/Tyveri
Brann
Skade som følge av brann, eksplosjon og lynnedslag
Tyveri
Skade som følge av tyveri av hengeren eller deler av denne, løsøre i campingvogn, brukstyveri og forsøk på tyveri. I tillegg dekkes forsøk på å stjele hengeren eller at det er gjort innbrudd i denne.
Vognskade
Skade som følge av sammenstøt, utforkjøring velting, hærverk og annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning
Innbo campingvogn
Innbo i campingvogn dekkes inntil kr 15.000, hvis ikke annen sum fremgår av forsikringsbeviset.

Kasko

Brann/Tyveri

Brann
Skade som følge av brann, eksplosjon og lynnedslag
Tyveri
Skade som følge av tyveri av hengeren eller deler av denne, løsøre i campingvogn, brukstyveri og forsøk på tyveri. I tillegg dekkes forsøk på å stjele hengeren eller at det er gjort innbrudd i denne.
Vognskade
Skade som følge av sammenstøt, utforkjøring velting, hærverk og annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning
Innbo campingvogn
Innbo i campingvogn dekkes inntil kr 15.000, hvis ikke annen sum fremgår av forsikringsbeviset.