Motorsykkelforsikring

Kasko er vår beste mc-forsikring, denne dekker blant annet:

  • Skade på eget kjøretøy
  • Vei hjelp i Europa
  • Skade på fastmontert utstyr

Motorsykkelforsikring

Det er lovpålagt med ansvarsforsikring på alle motorsykler og mopeder med skilter. Kun ansvarsforsikring dekker ikke skader på eget kjøretøy og er derfor vårt rimeligste alternativ. I tillegg til ansvarsforsikring kan du velge å kjøpe, fører- og passasjerulykke, delkasko eller kasko. 

Dokumenter

Forsikringen dekker Ansvar Fører og passasjer Delkasko Kasko Super Brann/Tyveri
Ansvar
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte motorsykler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).
Rettshjelp
Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til motorsykkelen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av motorsykkelen, et verksted som har reparert motorsykkelen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.
Fører og passajserulykke
Dette er en valgfri ulykkesdekning. Ved personskade vil forsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjerer av motorsykkelen som eventuelt er ansvarlig for skaden. Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av motorsykkelen, slik at du allerede kan være godt dekket.
Tyveri
Tyveri av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr. Tyveri av deler av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr. Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.
Brann
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Veihjelp i Norden
Veihjelp i Norden, ikke på egen bostedsadresse som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.
Veihjelp i Europa
Veihjelp i Europa unntatt Tyrkia, ikke på egen bostedsadresse som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.
Skade på eget kjøretøy
Skader som følge av sammenstøt, velt, hærverk, annen plutselig ytre påvirkning.
Skade på utstyr tilhørende MC
Fast montert utstyr som er lovlig å ha på motorvognen med inntil kr 10.000. Samt kjøredresser, hansker, støvler og hjelmer.

Ansvar

Fører og passasjer

Delkasko

Kasko

Ansvar
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte motorsykler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).
Rettshjelp
Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til motorsykkelen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av motorsykkelen, et verksted som har reparert motorsykkelen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.
Fører og passajserulykke
Dette er en valgfri ulykkesdekning. Ved personskade vil forsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjerer av motorsykkelen som eventuelt er ansvarlig for skaden. Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av motorsykkelen, slik at du allerede kan være godt dekket.
Tyveri
Tyveri av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr. Tyveri av deler av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr. Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.
Brann
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Veihjelp i Norden
Veihjelp i Norden, ikke på egen bostedsadresse som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.
Veihjelp i Europa
Veihjelp i Europa unntatt Tyrkia, ikke på egen bostedsadresse som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.
Skade på eget kjøretøy
Skader som følge av sammenstøt, velt, hærverk, annen plutselig ytre påvirkning.
Skade på utstyr tilhørende MC
Fast montert utstyr som er lovlig å ha på motorvognen med inntil kr 10.000. Samt kjøredresser, hansker, støvler og hjelmer.