Båtforsikring

Kasko er vår beste båtforsikring, denne dekker blant annet:

  • Skade som følge av kantring, synking og sammenstøt
  • Båtredning
  • Skade under transport

Båtforsikring

Ansvarsforsikring er ikke lovpålagt for båt, slik det er for bil. Vi anbefaler allikevel å kjøpe forsikring på båten din. Hos oss kan du velge den båtforsikringen som passer best for deg.

Dokumenter

Forsikringen dekker Ansvar Fører og passasjer Delkasko Kasko Super Brann/Tyveri
Ansvar
Dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker, eller fører av båten.
Rettshjelp
Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til båten. Dette kan for eksempel være tvist med selger av båten, et verksted som har reparert båten eller en tvist i forbindelse med en skadesak.
Fører og passajserulykke
Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100% medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av båt, slik at du allerede kan være godt dekket.
Tyveri
Skade som følge av tyveri av båten eller deler av denne, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk.
Brann
Skade som følge av brann, eksplosjon og lynnedslag
Bagasje
Bagasje som befinner seg ombord er dekket inntil kr 10.000
Båtredning
Slep til nærmeste trygge fortøyningssted etter plutselig og uforutsett uhell som fører til at fartøyet ikke kan seiles/kjøres videre
Skader på båten
Skader som følge av sammenstøt, kantring, synking eller annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning.
Skader under transport
Dekker skader på fartøy og tilbehør som oppstår under transport, forårsaket av en tilfeldig, plutselig ytre påvirkning

Ansvar

Fører og passasjer

Delkasko

Kasko

Ansvar
Dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker, eller fører av båten.
Rettshjelp
Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til båten. Dette kan for eksempel være tvist med selger av båten, et verksted som har reparert båten eller en tvist i forbindelse med en skadesak.
Fører og passajserulykke
Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100% medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av båt, slik at du allerede kan være godt dekket.
Tyveri
Skade som følge av tyveri av båten eller deler av denne, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk.
Brann
Skade som følge av brann, eksplosjon og lynnedslag
Bagasje
Bagasje som befinner seg ombord er dekket inntil kr 10.000
Båtredning
Slep til nærmeste trygge fortøyningssted etter plutselig og uforutsett uhell som fører til at fartøyet ikke kan seiles/kjøres videre
Skader på båten
Skader som følge av sammenstøt, kantring, synking eller annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning.
Skader under transport
Dekker skader på fartøy og tilbehør som oppstår under transport, forårsaket av en tilfeldig, plutselig ytre påvirkning