Uføreforsikring

Uføreforsikringen omfatter:

  • Månedlige utbetalinger etter 12 måneders sykemelding
  • Engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet etter 2 års sykemelding
  • Valgfri forsikringssum fra kr 250 000 til
    kr 1 500 000

Uføreforsikring

Langvarig sykemelding og arbeidsuførhet kan medføre nedsatt inntekt og ekstra utgifter. Sikre deg og din familie økonomisk dersom du skulle bli arbeidsufør. 

Dokumenter

Forsikringen dekker Medisinsk invaliditet Dødsfall Inkludert Standard Super
Månedlig utbetaling ved midlertidig arbeidsuførhet
Dersom du har vært minst 50 % sykemeldt på grunn av sykdom eller ulykke i over 12 måneder, vil forsikringen utbetale en månedlig erstatning. Erstatningen utbetales så lenge arbeidsuførheten er minst 50 %, men opphører hvis samlede utbetalinger tilsvarer 60 % av forsikringssummen eller det har gått to år etter forsikringens opphørsdato. Dersom du blir frisk opphører utbetalingene og du kan beholde forsikringen videre.
Engangsutbetaling ved varig uførhet
Dersom du har vært minst 50 % sykemeldt sammenhengende i minst to år og NAV har innvilget varig uførepensjon, utbetales det en engangserstatning. Erstatningen tar utgangspunkt i valgt forsikringssum, men månedlige utbetalinger som allerede er gjort trekkes ifra.

Inkludert

Månedlig utbetaling ved midlertidig arbeidsuførhet
Dersom du har vært minst 50 % sykemeldt på grunn av sykdom eller ulykke i over 12 måneder, vil forsikringen utbetale en månedlig erstatning. Erstatningen utbetales så lenge arbeidsuførheten er minst 50 %, men opphører hvis samlede utbetalinger tilsvarer 60 % av forsikringssummen eller det har gått to år etter forsikringens opphørsdato. Dersom du blir frisk opphører utbetalingene og du kan beholde forsikringen videre.
Engangsutbetaling ved varig uførhet
Dersom du har vært minst 50 % sykemeldt sammenhengende i minst to år og NAV har innvilget varig uførepensjon, utbetales det en engangserstatning. Erstatningen tar utgangspunkt i valgt forsikringssum, men månedlige utbetalinger som allerede er gjort trekkes ifra.