Livsforsikring

Forsikringen dekker:

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved død, og du kan velge forsikringssum fra kr 500 000,- og opp til 3 millioner

Livsforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling til de du er glad i dersom du skulle falle fra. Dersom du har barn eller felles lån med samboer/ektefelle kan det være godt å vite at dersom noe skulle skje med deg, vil de være sikret økonomisk.

Dokumenter

Forsikringen dekker Medisinsk invaliditet Dødsfall Inkludert Standard Super
Dødsfall
Forsikringen gir en engangsutbetaling ved død, og du kan velge forsikringssum fra kr 500 000,- og opp til 3 millioner.

Inkludert

Dødsfall
Forsikringen gir en engangsutbetaling ved død, og du kan velge forsikringssum fra kr 500 000,- og opp til 3 millioner.