Coronavirus

Norgesferie i år? Vi innfører en ekstraordinær dekning for avbestilling av innenlandsreiser med avreisedato mellom 15.06 – 31.12.2020.

Reiseforsikringen vil dekke de avbestillingsomkostningene du ikke har krav på å få refundert av reiseselskap/transportselskap/overnattingssted dersom du må avbestille din innenlandsreise på grunn av lokale/regionale myndigheter (kommune eller fylke) sitt innreiseforbud til destinasjon på utreisedato. Dekningen gjelder kun for forhåndsbetalt overnatting og forhåndsbetalt billett til fly/tog/buss/båt. Dette er en dekning ut over våre vilkår, og gjelder kun for reiser med planmessig avreisedato i perioden 15.06 – 31.12.2020.

Det ytes for eksempel ikke dekning for reiser som avbestilles på grunn av: avlyste arrangement/festivaler/treff, begrensning i antall deltakere på arrangement/festivaler/treff, stengte fornøyelsesparker, stengte overnattingssteder o.l. Det ytes heller ikke erstatning for reiser som avbestilles på grunn av lokale karantenebestemmelser som gjør at man må i karantene ved ankomst til destinasjon, eller karantene etter hjemkomst fra destinasjon.


Forsikringen sin gyldighet

Coronapandemien er i stadig utvikling og Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til områder med høy smittespredning. Vi anbefaler våre kunder å følge UD sine reiseråd.
Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert et kart inndelt i røde og grønne områder basert på hvilke land som har høy eller akseptabelt nivå av smittespredning. Røde områder er de områdene der det fortsatt foreligger offisielt reiseråd fra UD grunnet corona, mens grønne områder man kan reise til. Det er svært viktig å holde seg oppdatert på informasjon fra UD og FHI, da dette er informasjon som kan endres på kort varsel. Se UD sine reiseråd og FHI sitt kart over røde og grønne områder.

Forsikringen gjelder som vanlig dersom det ikke foreligger offisielt reiseråd fra UD (destinasjonen er merket grønn) på avreisetidspunktet, og gjelder som vanlig for hele reisen selv om din destinasjon blir merket rød i løpet av oppholdet.

Dersom du må kjøre gjennom røde områder for å komme til din destinasjon vil forsikringen likevel gjelde for det som ikke er direkte eller indirekte knyttet til corona i det røde området. Reisen gjennom rødt område må da gjennomføres uten overnatting og uten unødvendige stopp.


Utvidelse av dekning til røde områder/områder omfattet av UD sine reiseråd.

For de av våre kunder som likevel velger å dra til et område i Europa som er merket rødt på avreisetidspunktet så velger vi å gå ut over våre vilkår, og lar forsikringen likevel gjelde med enkelte forbehold.

Utvidelsen gjelder for alle land i Europa og vil omfatte skader som ikke er direkte eller indirekte relatert til, eller påvirket av coronasituasjonen. Eksempel på dette kan være karantene grunnet mistanke om smitte, innstilte/forsinkede transportavganger, legebesøk og sykehusinnleggelse ved mistanke om eller med påvist smitte, merkostnader fordi man blir nektet innreise osv. På samme måte vil forsikringen heller ikke dekke hjemreise til Norge for å få behandling dersom du blir rammet av annen sykdom eller skader, og ikke kan få behandling i landet du er i på grunn av smittevern eller manglende kapasitet grunnet corona.

Utvidelsen gjelder ikke for land utenfor Europa
NB! Reiser til områder der det forelå reiseråd fra UD før coronasituasjonen oppstod omfattes ikke.

Husk uansett å følge lokale smittevernregler, samt å utvise stor forsiktighet i forhold til avstand til andre og ikke oppsøker store folkemengder. Vi kan ikke garantere at vi kan hjelpe dersom det skjer noe, siden enkelte områder kan ha utfordringer som vanskeliggjør hjelpen. 

Hvis destinasjonen i løpet av oppholdet blir merket grønn på FHI sitt kart gjelder reiseforsikringen som vanlig for skadetilfeller som inntreffer etter tidspunktet da destinasjonen blir merket som grønn.


Avbestilling av private reiser på grunn av Corona

Utenriksdepartementets (UD) fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til områder med høy smittespredning. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) sitt kart inndelt i røde og grønne områder som viser hvilke områder UD fraråder reiser til på ethvert tidspunkt.

Det er viktig å holde seg oppdatert på informasjon fra UD og Folkehelseinstituttet. Se UD sine reiseråd og FHI sitt kart over røde og grønne områder Fra 15.06 ble det gjort unntak for land i Norden som ikke har høy smittespredning som definert av Folkehelseinstituttet. Fra 15.07 gjøres det på samme måte unntak for enkelte land i EØS/Schengen.

Vi dekker avbestillingsomkostninger man ikke har krav på å få refundert av andre for private utenlandsreiser, hvis det foreligger offisielt reiseråd fra UD grunnet corona på avreisetidspunktet for din destinasjon. Forutsetningen er at din destinasjon ikke hadde et offisielt reiseråd fra UD på bestillingstidspunktet

Det kan være lurt at du ikke avbestiller reisen, men avventer frem til avreisedato er passert. Dette siden situasjonen kan endre seg og reisen kan gjennomføres, og vi ikke kan garantere dekning under forsikringen før avreisedato er passert og vi vet om det forelå reiseråd for din destinasjon på avreisetidspunktet.

Dersom flyselskap eller reiseselskap kansellerer en reise skal de refundere reisen til deg. Først etter avreisedato vet du hvor mye som skal refunderes av reisearrangør og flyselskap, og hva du eventuelt kan søke erstattet under reiseforsikringen.

Dersom du uansett er sikker på at du ikke skal reise, kan det være lurt å undersøke om en tidligere avbestilling kan gi deg en delvis refusjon eller forhindre at du forpliktes til å innbetale mer på reise. Dersom du selv velger å avbestille må du imidlertid være klar over at du ikke har krav på refusjon fra oss dersom det ikke foreligger reiseråd på avreisetidspunktet.

Innenlandsreiser dekkes ikke.


Slik søker du om erstatning

1. Når avreisedato er passert må du få en skriftlig bekreftelse fra flyselskap/reiseselskap, hotell, leiebilfirma eller andre du har forhåndsbetalt til på hva du får refundert av dem. Merk at dersom flyselskap eller reiseselskap har kansellert flighten/reisen så har du krav på refusjon fra dem. Det må også fremskaffes en bekreftelse på om reisen ble kansellert av reisearrangør/flyselskap, eller om det var du som selv avbestilte.

2. Ikke ring oss, men fyll ut webskjema og vent på svar.

3. Når du mottar henvendelse fra oss med skadenummer må du med henvisning til skadenummer sende oss:
– Kopi av billetter, booking, leiekontrakt mm. Dato for bestilling må fremkomme.
– Bekreftelse på om reisen ble kansellert av reisearrangør/flyselskap eller om det var du selv som avbestilte, og på hvor mye du får refundert fra de ulike aktørene. Du kunne dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv.
– Dersom reisen er helt eller delvis betalt med et kredittkort må du sende oss kopi av kontoutskrift eller faktura fra kredittkortselskapet som dokumenterer transaksjonen. Husk å oppgi navn på kortinnehaver, og kredittkortnummerets 6 første og 4 siste sifre. 

Har du booket en reise på et tidspunkt der det ikke forelå reiseråd for din destinasjon og bare innbetalt depositum, der restbeløpet enda ikke er innbetalt? Ta kontakt med oss før du eventuelt innbetaler restbeløpet. Ring oss på 22 91 33 00 og snakk med skadeavdelingen eller på mail: reise.skade@nemiforsikring.no.  Dersom du innbetaler restbeløpet på et tidspunkt da det foreligger reiseråd for din destinasjon og senere må avbestille på grunn av corona, vil ikke forsikringen dekke innbetalt restbeløp.

Hvis du får tilbud om «voucher», tilgodelapp, bonuspoeng, Cash Points eller lignende av flyselskap eller reiseselskap, og takker nei til dette vil du ikke få erstatning under reiseforsikringen.

Dersom din henvendelse gjelder avbestilling som ikke skyldes Corona, eller andre typer skader eller hendelser så er det fint om du benytter passende skademelding, disse finner du her. Fyll ut skademelding og send skademeldingen inn til oss på e-post reise.skade@nemiforsikring.no 

Avbestilling av reiser med utreisedato før 14.03.2020

Forsikringen dekker de avbestillingsomkostninger man ikke får refundert av flyselskap/reisearrangør for reiser avbestilt på grunn av reiseråd fra UD / FHI knyttet til Coronaviruset. Dette gjelder for reiser som ble bestilt før reiseråd på grunn av Coronavirus ble utstedt for det området man planmessig skal reise til, og med avreisedato i perioden mellom dato for utstedt reiseråd til og med 14. mars.

Avbestilling av reiser med avreisedato frem i tid

Vi vet ikke hvordan situasjonen vil utvikle seg fremover. Derfor dekker vi foreløpig avbestilling først når avreisedato er passert, og det er avklart at offisielt reiseråd fra UD grunnet corona forelå på avreisetidspunkt. Det er en forutsetning at det ikke forelå offisielt reiseråd fra UD på bestillingstidspunktet. 

Hvis du allerede nå er helt sikker på at du ikke kommer til å reise, bør du undersøke avbestillingsbestemmelsene hos reisearrangør/utleier/bookingselskap for å vurdere om du bør vente til reisearrangør eventuelt selv kansellerer reisen, eller om du får noe refundert fra dem eller slipper yttlerligere innbetalinger dersom du selv avbestiller nå. Du må være forberedt på at du kan risikere å tape eventuelt depositum eller det som gjenstår av innbetalt beløp som du ikke får refundert fra den du kjøpte reisen av. Dersom det ikke foreligger et reiseråd på tidspunktet for avreise, har du ikke krav på å få dette refundert og heller ikke erstattet gjennom reiseforsikringen. Avbestillingskostnader (innbetalinger/delinnbetalinger på fremtidige reiser) du har påtatt deg etter 14. mars eller mens det forelå reiseråd for din destinasjon vil ikke bli erstattet ved avbestilling på et senere tidspunkt. 

Dersom det foreligger et reiseråd på avreisetidspunktet, kan du melde tapet på reiseforsikringen. 

Forsikringen dekker ikke:

 • Avbestilling på grunn av frykt for smitte, frykt for karantene på reisemålet eller fordi man vet man blir pålagt karantene etter hjemkomst. Dette gjelder også dersom man er gravid eller er i en risikogruppe.
 • Arrangementer konserter, messer, Russetreff, skoleturer i Norge og lignende som blir avlyst.
 • Avbestilling av innenlandsreiser, med mindre disse dekkes i hht våre vanlige vilkår eller vår ekstraordinære dekning som omfatter avbestilling av innenlandsreiser med utreisedato etter 15.06 på grunn av innreiseforbud (se informasjon lengre ned på siden). 
 • Avbestilling av reiser fordi arbeidsgiver ilegger reiseforbud ut over ovennevnte bestemmelser.
 • Avbestillingskostnader (Innbetalinger/delinnbetalinger på fremtidige reiser) du har påtatt deg etter 14.mars og mens det forelå reiseråd for din destinasjon vil ikke bli erstattet ved avbestilling på et senere tidspunkt.
 • Kostnader direkte eller indirekte knyttet til konkurs.
 • Avbestilling av reiser for helsepersonell ut over ovennevnte bestemmelser.
 • Voucher, tilgodelapp, Bonuspoeng, Cash Points og lignende dersom man takker nei til dette fra flyselskap eller reiseselskap.
 • Dersom man velger å bli værende på reisemålet eller dra videre etter planmessig hjemreisedato, fordi man selv anser dette som tryggere enn å reise hjem til Norge, gjelder ikke forsikringen ut over forsikringsperioden. Forsikringsperioden kan heller ikke utvides/forsikringen kan ikke forlenges.
 • Erstatning for tapte feriedager for årsaker direkte eller indirekte knyttet til Coronaviruset, med mindre det er snakk om sykdom hos sikrede slik at det da ytes erstatning i hht vanlige vilkår.
 • Tapt arbeidsinntekt uansett årsak. 

Hva bør jeg tenke på om jeg skal bestille en reise?

 • Følg med på rådene som gis fra Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet.
 • Hvis det på bestillingstidspunkt foreligger offisielt reiseråd fra UD (destinasjonen er merket som rød på FHI sitt kart), dekker forsikringen IKKE en eventuell avbestilling av reise på et senere tidspunkt.

Innenlandsreiser

Avbestilling av innenlandsreiser på grunn av Corona dekkes ikke på generelt grunnlag, men på grunn av den spesielle situasjonen har vi valgt å komme med følgende ekstraordinære dekning for reiser med utreisedato mellom 15.06 - 31.12.2020. 

Reiseforsikringen vil dekke de avbestillingsomkostningene du ikke har krav på å få refundert av reiseselskap/transportselskap/overnattingssted dersom du må avbestille din innenlandsreise på grunn av lokale/regionale myndigheter (kommune eller fylke) sitt innreiseforbud til destinasjon på utreisedato. Dekningen gjelder kun for forhåndsbetalt overnatting og forhåndsbetalt billett til fly/tog/buss/båt. Dette er en dekning ut over våre vilkår, og gjelder kun for reiser med planmessig avreisedato i perioden 15.06 - 31.12.2020. 

Det ytes for eksempel ikke dekning for reiser som avbestilles på grunn av: avlyst arrangement/festivaler/treff, begrensning i antall deltakere på arrangement/festivaler/treff, stengte fornøyelsesparker, stengte overnattingssteder o.l. Det ytes heller ikke erstatning for reiser som avbestilles på grunn av lokale karantenebestemmelser som gjør at man må i karantene ved ankomst til destinasjon, eller karantene etter hjemkomst fra destinasjon. 

Tjenestereiser i Norden

Fra 01.06 er det mulig å dra på jobbreiser i hele Norden.

Reiseforsidkringen du har gjennom arbeidsgiver vil gjelde på slike reiser fra denne datoen selv om destinasjonen er merket som rød. Det er likevel viktig at du er klar over følgende: 

 • Du må sette deg inn i restriksjonene som gjelder for landet du skal reise til. 
 • Hvis det skjer noe på reisen som er knyttet til Coronaviruset, inkludert at du får økonomiske tap, vil dette ikke dekkes av reiseforsikringen dersom din destinasjon er merket som rød på kartet fra FHI. 
 • Du vil heller ikke være dekket av reiseforsikringen hvi det skjer noe rundt karantenebestemmelser, smitteverntiltak, innstilling av reiser osv. 
 • Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av reise til land/område som allerede hadde et reiseråd på bestillingstildspunktet. 

Avbestilling av reiser hvis man er smittet med Corona eller venter på prøvesvar etter testing av Corona, og er i karantene i hht. offentlige myndigheter sine bestemmelser på grunn av dette

Dersom man på planmessig avreisedato er ilagt karantene av offentlige myndigheter på grunn av at man er smittet med Coronaviruset, eller er i karantene fordi man venter på prøvesvar etter testing for Corona, dekkes avbestilling for den/de som er ilagt karantene. Dette gjelder også for innenlandsreiser. Dette gjelder ikke selvpåført karantene, karantene gitt av arbeidsgiver, eller karantene etter hjemkomst fra utlandet osv. Karantene skal dokumenteres med legeattest. 

Når kundeforholdet flyttes til Storebrand

Frem til dine forsikringer er aktive i Storebrand så vil det være Nemi sine vilkår og ekstraordinære bestemmelser for reiseforsikringen og coronaviruset som gjelder. Fra og med det tidspunktet dine forsikringer er aktive i Storebrand så er det Storebrand sine ekstraordinære bestemmelser som gjelder. Det kan du lese mer om her.