Coronavirus

Norgesferie i år? Vi innfører en ekstraordinær dekning for avbestilling av innenlandsreiser med avreisedato mellom 15.06 – 31.12.2020.

Reiseforsikringen vil dekke de avbestillingsomkostningene du ikke har krav på å få refundert av reiseselskap/transportselskap/overnattingssted dersom du må avbestille din innenlandsreise på grunn av lokale/regionale myndigheter (kommune eller fylke) sitt innreiseforbud til destinasjon på utreisedato. Dekningen gjelder kun for forhåndsbetalt overnatting og forhåndsbetalt billett til fly/tog/buss/båt. Dette er en dekning ut over våre vilkår, og gjelder kun for reiser med planmessig avreisedato i perioden 15.06 – 31.12.2020.

Det ytes for eksempel ikke dekning for reiser som avbestilles på grunn av: avlyste arrangement/festivaler/treff, begrensning i antall deltakere på arrangement/festivaler/treff, stengte fornøyelsesparker, stengte overnattingssteder o.l. Det ytes heller ikke erstatning for reiser som avbestilles på grunn av lokale karantenebestemmelser som gjør at man må i karantene ved ankomst til destinasjon, eller karantene etter hjemkomst fra destinasjon.


Vi følger nøye med på utviklingen. Informasjon og råd til våre kunder oppdateres fortløpende.

På grunn av svært stor pågang har vi dessverre lang behandlingstid, men vi gjør så godt vi kan for å hjelpe alle så raskt som mulig. Purring på innsendt skadesak gir lengre svartid, og vi takker deg for at du er tålmodig slik at vi slipper å bruke vår tid på purringer.


Avbestilling av private reiser

Utenriksdepartementets utstedte den 14. mars reiseråd der de frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet er forlenget, men det er en del usikkerhet knyttet til dette og ting kan endre seg. Per nå gjelder reiserådet til 20. august med følgende forbehold:

 • Innen 15. juni blir det vurdert om det skal gjøres unntak for reiser til de nordiske landene.
 • Innen 20. juli blir det vurdert om det skal gjøres unntak for reiser til enkelte nære europeiske land.

Vi følger utviklingen av reiserådene og vurderer situasjonen fortløpende.
Foreløpig dekker vi avbestillingsomkostninger man ikke har krav på å få refundert av flyselskap/reiseselskap for private utenlandsreiser med avreise fra 12. mars til og med 15. juni, kjøpt før 12. mars.

Avvent frem til avreisedato før du avbestiller reisen, eller til reisen kanselleres av flyselskap eller reisearrangør, før du kontakter oss. Først da vet du hvor mye som skal refunderes av reisearrangør og flyselskap, og hva du eventuelt kan søke erstattet under reiseforsikringen. Innenlandsreiser dekkes ikke.


Ved avbestilling av reise med planmessig avreisedato mellom 12.03 og 15.06 gjør du som følger:

1. Når avreisedato er passert, eller du har fått bekreftet fra flyselskap/reiseselskap at de har kansellert reisen, eller du har avbestilt reisen, så fremskaffer du skriftlig bekreftelse fra flyselskap, turoperatør, hotell, leiebilfirma eller andre du har forhåndsbetalt til på hva du får refundert fra dem. Det må også fremskaffes en bekreftelse på om reisen ble kansellert av reisearrangør/flyselskap, eller om det var du som selv avbestilte.

2. Ikke ring oss, men fyll ut webskjema og vent på svar.

3. Når du mottar henvendelse fra oss med skadenummer må du med henvisning til skadenummer sende oss:
– Kopi av billetter, booking, leiekontrakt mm.
– Bekreftelse på om reisen ble kansellert av reisearrangør/flyselskap eller om det var du selv som avbestilte, og på hvor mye du får refundert fra de ulike aktørene. Du kunne dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv.
– Dersom reisen er helt eller delvis betalt med et kredittkort må du sende oss kopi av kontoutskrift eller faktura fra kredittkortselskapet som dokumenterer transaksjonen. Husk å oppgi navn på kortinnehaver, og kredittkortnummerets 6 første og 4 siste sifre. 

Har du booket hus/leilighet på egenhånd og kan få en hel eller delvis refusjon fra dem ber vi om at du tar kontakt med oss selv om utreisedato ikke er passert. Ring oss på 22 91 33 00 og snakk med skadeavdelingen eller på mail: reise.skade@nemiforsikring.no

Har du booket en reise og bare innbetalt depositum, der restbeløpet enda ikke er innbetalt? Ta kontakt med oss før du eventuelt innbetaler restbeløpet. Ring oss på 22 91 33 00 og snakk med skadeavdelingen eller på mail: reise.skade@nemiforsikring.no.  Dersom du innbetaler restbeløpet og senere må avbestille på grunn av Corona, vil ikke forsikringen dekke restbeløp innbetalt etter utstedt reiseråd.

Hvis du får tilbud om «voucher», tilgodelapp, bonuspoeng, Cash Points eller lignende av flyselskap eller reiseselskap, og takker nei til dette vil du ikke få erstatning under reiseforsikringen.

Avbestilling av reiser med utreise etter 15.6.2020 – ta kontakt en uke før planmessig reise eller hvis du på våre hjemmesider ser at vi endrer våre bestemmelser slik at reisen vil bli dekket. Dersom årsaken til avbestilling IKKE gjelder Coronaviruset ber vi deg fylle ut skademeldingsskjemaet Avbestilling, dette finner du her.

Dersom din henvendelse gjelder andre typer skader eller hendelser så er det fint om du benytter passende skademelding, disse finner du her. Fyll ut skademelding og send skademeldingen inn til oss på e-post reise.skade@nemiforsikring.no 


Oppfordring fra UD til de av våre kunder som er på reise i utlandet

 • I samarbeid med UD oppfordrer vi norske borgere som er på reise i utlandet til å registrere sin reise på www.reiseregistrering.no. Da kan man motta nyttig informasjon fra Utenriksdepartementet. Husk å slette reiseregistreringen når du kommer hjem.
 • Vi oppfordrer norske borgere som skal/er på reise i utlandet til å holde seg oppdatert om Utenriksdepartementet sin reiseinformasjon
 • Du finner informasjon om planlagte flyavganger på UD sin Facebookside.
 • Dersom du er på reise i utlandet og har behov for hjelp fra norske myndigheter, bør du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er langt unna en slik stasjon, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no

Hjemreise fra utlandet:

Vi dekker merutgifter for ombooking/hjemreise til hjemsted i Norge, når dette skjer ved første mulighet etter 14.03.2020 og senest 14.04.2020.
Dette gjelder kun:
– Dersom man hadde utreise fra Norge før 14.03.2020.
– Dersom man har en forhåndskjøpt hjemreisebillett, bestilt og betalt før 14.mars.
– Dersom man ikke har vært på reise lengre enn det antall dager forsikringen gjelder for.

Vi dekker rimeligste alternativ for hjemreise snarest mulig. Det vil si første mulighet for ombooking med samme selskap, eller økonomibillett/økonomiklasse med annet selskap dersom ombooking ikke er mulig. Dersom du trenger hjelp, ta kontakt med vår alarmsentral SOS International på telefon +45 70 10 50 50.

Før du søker erstatning for dine merutgifter til hjemreise er det viktig at du avklarer hva du får refundert av flyselskap/reiseselskap for den opprinnelige hjemreisen din. Kansellerte flighter skal refunderes av flyselskapet, og dersom opprinnelig flight/hjemreise kanselleres av flyselskapet dekkes mellomlegget mellom verdi av opprinnelig billett og den nye billetten.

Dersom man ikke benyttet seg av ny billett som flyselskap/reisearrangør tilbød deg dekker ikke forsikringen kostnader til ny hjemreise.

Avbestilling av private reiser med avreise fra 12. mars til og med 15. juni

Utenriksdepartementet utstedte den 14. mars reiseråd der de frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet er forlenget, men det er en del usikkerhet knyttet tul dette og ting kan endre seg. Per nå gjelder reiserådet til 20. august med følgende forbehold: 

 • Innen 15. juni blir det vurdert om det skal gjøres unntak for reiser til de nordiske landene. 
 • Innen 20. juli blir det vurdert om det skal gjøres unntak for reiser til enkelte nære europeiske land. 

Foreløpig dekker vi avbestillingsomkostninger man ikke har krav på å få refundert av flyselskap/reiseselskap for private utenlandsreiser med avreise fra 12. mars til og med 15. juni, kjøpt før 12. mars. 

Vi ber om at du avventer frem til avreisedato før du avbestiller reisen, eller til reisen kanselleres av flyselskap eller reisearrangør, før du kontakter oss. Først da vet du hvor mye som skal refunderes av reisearrangør og flyselskap, og hva du eventuelt kan søke erstattet under reiseforsikringen. Det kan også være at situasjonen endrer seg slik at du er heldig og kan gjennomføre reisen som planlagt. Innenlandsreiser dekkes ikke. 

Har du booket hus/leilighet på egenhånd og kan få en hel eller delvis refusjon fra dem, ber vi om at du tar kontakt med oss selv om utreisedato ikke er passert. Ring oss på 22 91 33 00. og snakk med skadeavdelingen eller send en e-post til reise.skade@nemiforsikring.no

Har du booket en reise og bare innbetalt depositum, der restbeløpet enda ikke er innbetalt? Ta kontakt med oss før du eventuelt innbetaler restbeløpet. Ring oss på telefon 22 91 33 00 og snakk med skadeavdelingen eller send en e-post til reise.skade@nemiforsikring.no. Dersom du innbetaler restbeløpet og senere må avbestille på grunn av Corona, vil ikke forsikringen dekke restbeløp innbetalt etter utstedt reiseråd. 

Hvis du får tilbud om "voucher", tilgodelapp, bonuspoeng, Cash Point eller lignende fra flyselskap eller reiseselskap, og takker nei til dette, vil du ikke få erstatning under reiseforsikringen. 

Dersom man på planmessig avreisedato er ilagt karantene av offentlige myndigheter på grunn av at man er smittet med Coronaviruset, eller er i karantene fordi man venter på prøvesvar etter testing for Corona, dekkes avbestilling for den/de som er ilagt karantene. Dette gjelder også for innenlandsreiser. Dette gjelder ikke selvpåført karantene, karantene gitt av arbeidsgiver, eller karantene etter hjemkomst fra utlandet osv. Karantene skal dokumenteres med legeattest.

Avbestilling av reiser med utreisedato før 14.03.2020

Forsikringen dekker de avbestillingsomkostninger man ikke får refundert av flyselskap/reisearrangør for reiser avbestilt på grunn av reiseråd fra UD / FHI knyttet til Coronaviruset. Dette gjelder for reiser som ble bestilt før reiseråd på grunn av Coronavirus ble utstedt for det området man planmessig skal reise til, og med avreisedato i perioden mellom dato for utstedt reiseråd til og med 14. mars.

Avbestilling av reiser med avreisedato etter 15. juni

Vi vet ikke hvordan situasjonen vil utvikle seg fremover. Derfor dekker vi foreløpig ikke avbestilling av reiser med utreisedato etter denne datoen på grunn av Coronaviruset.

Hvis du allerede nå er helt sikker på at du ikke kommer til å reise, uansett hvordan situasjonen er ved avreise, kan det være fornuftig å avbestille nå. Da må du også være forberedt på at du kan risikere å tape eventuelt depositum eller det som gjenstår av innbetalt beløp som du ikke får refundert fra den du kjøpte reisen av. Dersom det ikke foreligger et reiseråd på tidspunktet for avreise, har du ikke krav på å få dette refundert og heller ikke erstattet gjennom reiseforsikringen. Avbestillingskostnader (innbetalinger/delinnbetalinger på fremtidige reiser) du har påtatt deg etter 14. mars vil ikke bli erstattet ved avbestilling på et senere tidspunkt. 

Dersom det foreligger et reiseråd på avreisetidspunktet, kan du melde tapet på reiseforsikringen. 

Forsikringen dekker ikke

 • Avbestilling på grunn av frykt for smitte, frykt for karantene på reisemålet eller fordi man vet man blir pålagt karantene etter hjemkomst. Dette gjelder også dersom man er gravid eller er i en risikogruppe.
 • Arrangementer konserter, messer, Russetreff, skoleturer i Norge og lignende som blir avlyst.
 • Avbestilling av innenlandsreiser, med mindre disse dekkes i hht våre vanlige vilkår eller vår ekstraordinære dekning som omfatter avbestilling av innenlandsreiser med utreisedato etter 15.06 på grunn av innreiseforbud (se informasjon lengre ned på siden). 
 • Avbestilling av hyttetur til leid hytte, der man ikke får dratt fordi hytten ligger utenfor egen kommune.
 • Avbestilling av reiser fordi arbeidsgiver ilegger reiseforbud ut over ovennevnte bestemmelser.
 • Avbestillingskostnader (Innbetalinger/delinnbetalinger på fremtidige reiser) du har påtatt deg etter 14.mars vil ikke bli erstattet ved avbestilling på et senere tidspunkt.
 • Kostnader direkte eller indirekte knyttet til konkurs.
 • Avbestilling av reiser for helsepersonell ut over ovennevnte bestemmelser.
 • Voucher, tilgodelapp, Bonuspoeng, Cash Points og lignende dersom man takker nei til dette fra flyselskap eller reiseselskap.
 • Dersom man velger å bli værende på reisemålet eller dra videre etter planmessig hjemreisedato, fordi man selv anser dette som tryggere enn å reise hjem til Norge, gjelder ikke forsikringen. Forsikringsperioden kan heller ikke utvides/forsikringen kan ikke forlenges.
 • Erstatning for tapte feriedager for årsaker direkte eller indirekte knyttet til Coronaviruset, med mindre det er snakk om sykdom hos sikrede slik at det da ytes erstatning i hht vanlige vilkår.
 • Tapt arbeidsinntekt uansett årsak.
 • Dersom man drar på utenlandsreise med avreise etter 14.03.2020 vil IKKE forsikringen gjelde. Dette pga. reiseråd utstedt av UD.

Hva bør jeg tenke på om jeg skal bestille en reise?

 • Følg med på rådene som gis fra Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet.
 • Vi anbefaler at man ikke bestiller reiser på et nåværende tidspunkt, siden situasjonen er såpass uavklart.
 • Hvis det på bestillingstidspunkt er kjent at det er utbrudd av Coronavirus i det landet du bestiller en reise til, dekker forsikringen IKKE en eventuell avbestilling av reise.

Dersom man er på reise i et berørt område eller blir syk med Coronaviruset mens man er på reise:

 • Følg norske og lokale myndigheters informasjon og anbefalinger.
 • Sykdom som følge av Coronaviruset dekkes som enhver annen sykdom i hht våre vilkår.
 • Dersom man på feriested/reisemål innen forsikringsperioden blir satt i karantene av lege og ikke kommer seg hjem med planmessig hjemreisebillett, dekker vi rimlige og nødvendige merutgifter til overnatting i inntil 14 dager og ny flybillett hjem ved første anledning. Vi dekker kun kostnader som ikke dekkes av flyselskap/reisearrangør, og man må undersøke mulighet for ombooking først. Dette gjelder ikke for områder som UD frarådet deg å reise til på utreisedato.
 • Dersom man er på reise og innenfor forsikringsperioden ikke kommer seg hjem med planmessig hjemreisebillett på grunn av inn-/utreisebestemmelser gitt av landets myndigheter dekkes merutgifter til overnatting i inntil 14 dager.

Dersom man trenger hjelp på reisen – ta kontakt med oss på 22 91 33 00- eller vår alarmsentral SOS International på telefonnummer +45 70 10 50 50 ved sykdom.

Innenlandsreiser

Avbestilling av innenlandsreiser på grunn av Corona dekkes ikke på generelt grunnlag, men på grunn av den spesielle situasjonen har vi valgt å komme med følgende ekstraordinære dekning for reiser med utreisedato mellom 15.06 - 31.12.2020. 

Reiseforsikringen vil dekke de avbestillingsomkostningene du ikke har krav på å få refundert av reiseselskap/transportselskap/overnattingssted dersom du må avbestille din innenlandsreise på grunn av lokale/regionale myndigheter (kommune eller fylke) sitt innreiseforbud til destinasjon på utreisedato. Dekningen gjelder kun for forhåndsbetalt overnatting og forhåndsbetalt billett til fly/tog/buss/båt. Dette er en dekning ut over våre vilkår, og gjelder kun for reiser med planmessig avreisedato i perioden 15.06 - 31.12.2020. 

Det ytes for eksempel ikke dekning for reiser som avbestilles på grunn av: avlyst arrangement/festivaler/treff, begrensning i antall deltakere på arrangement/festivaler/treff, stengte fornøyelsesparker, stengte overnattingssteder o.l. Det ytes heller ikke erstatning for reiser som avbestilles på grunn av lokale karantenebestemmelser som gjør at man må i karantene ved ankomst til destinasjon, eller karantene etter hjemkomst fra destinasjon.