Innboforsikring fritidsbolig

Innbo fritidsbolig dekker blant annet:

  • Brann, vann, tyveri, naturskade, skadeverk og plutselige skader
  • Ansvar og rettshjelp
  • Uflaks- og flytteforsikring, kan velges som tilleggsdekning

Innboforsikring fritidsbolig

Har du fritidsbolig trenger du også innboforsikring. Dette er en forsikring som skal dekke alle løse gjenstander i hytta eller leiligheten. Hos oss kan du også kjøpe forsikring ved uflaks, dette velger du selv mot et tillegg i prisen.

Dokumenter

Forsikringen dekker Standard Super Inkludert
Brannskade
Du får erstattet tingene dine dersom de er skadet i for eksempel brann, plutselig nedsoting eller lynnedslag.
Vannskade
Dersom tingene dine blir ødelagt av vannskader, vil du få dette dekket.
Innbrudd, tyveri og hærverk
Har du innbrudd eller hærverk der du bor, vil du få dekket tingene dine som er stjålet eller ødelagt.
Tyveri utenfor hjemmet
Du får dekket tyveri av visse gjenstander fra bod og uteareal som ikke er fellesareal. De ulike forsikringssummene finner du i vilkåret.
Sykkelforsikring
Du får dekket tyveri av sykkel inntil kr 6 000,-.
Naturskade
Du får dekket skade på tingene dine som følge av naturskader.
Ansvar og rettshjelp
Du får dekket erstatningsansvar for skade du har voldt i egenskap av privatperson. Rettshjelp vil dekke inntil kr 80 000,- til egen advokat i forbindelse med tvist.
Uflaksforsikring
Dette er forsikringen du trenger når du har vært uheldig eller litt klønete. Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på tingene dine ved at de mistes ned, faller ned, velter eller lignende. Forsikringssummen er kr 100 000,- per skadetilfelle.
Flytteforsikring
Du får dekket skader i forbindelse med flytting når du selv står for flyttingen. Forsikringen omfatter flytting til ny fritidsbolig innenfor Norden og dekker tilfeldige og plutselige skader som oppstår på tingene dine. Forsikringssummen er kr 100 000,- per skadetilfelle.

Standard

Super

Brannskade
Du får erstattet tingene dine dersom de er skadet i for eksempel brann, plutselig nedsoting eller lynnedslag.
Vannskade
Dersom tingene dine blir ødelagt av vannskader, vil du få dette dekket.
Innbrudd, tyveri og hærverk
Har du innbrudd eller hærverk der du bor, vil du få dekket tingene dine som er stjålet eller ødelagt.
Tyveri utenfor hjemmet
Du får dekket tyveri av visse gjenstander fra bod og uteareal som ikke er fellesareal. De ulike forsikringssummene finner du i vilkåret.
Sykkelforsikring
Du får dekket tyveri av sykkel inntil kr 6 000,-.
Naturskade
Du får dekket skade på tingene dine som følge av naturskader.
Ansvar og rettshjelp
Du får dekket erstatningsansvar for skade du har voldt i egenskap av privatperson. Rettshjelp vil dekke inntil kr 80 000,- til egen advokat i forbindelse med tvist.
Uflaksforsikring
Dette er forsikringen du trenger når du har vært uheldig eller litt klønete. Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på tingene dine ved at de mistes ned, faller ned, velter eller lignende. Forsikringssummen er kr 100 000,- per skadetilfelle.
Flytteforsikring
Du får dekket skader i forbindelse med flytting når du selv står for flyttingen. Forsikringen omfatter flytting til ny fritidsbolig innenfor Norden og dekker tilfeldige og plutselige skader som oppstår på tingene dine. Forsikringssummen er kr 100 000,- per skadetilfelle.