Husforsikring

Hus super er vår beste husforsikring, og denne dekker blant annet:

  • Råte- og insektsskader
  • Følgeskader etter vanninntrenging og håndverksfeil
  • Utvidelser i dekningssummer

Husforsikring

Er du eier av bolig bør du ha forsikring på denne. Gjelder det bolig i borettslag eller sameie anbefaler vi deg og sjekke om bygningen allerede er forsikret. Vi anbefaler deg også å tegne innboforsikring til din bolig, slik at du sikrer alle løse gjenstander.

Dokumenter

Forsikringen dekker Standard Super Inkludert
Fullverdi
Dersom huset ditt blir totalskadet er det forsikret for det beløpet det vil koste å gjenopføre tilsvarende bygning.
Brann
Du får erstattet brannskade på bygning og hageanlegg.
Lynnedslag og elektrisk fenomen
Du får dekket skade på bygning og hageanlegg ved lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes korslutning, lysbue, overslag og overspenning.
Vann- og rørskader
Du får dekket vannskader på bygning når for eksempel vann pluselig trenger inn i kjelleren fra terrenget.
Innbrudd, tyveri og hærverk
Du får dekket skade på bolig som følge av innbrudd, tyveri og hærverk, som for eksempel ved innbrudd hvor vinduer har blitt knust.
Bruddskader
Du får dekket brudd på bygningens rørledning for vann ellr annen væske, og bruddskader på bygningsglass og sanitærporselen.
Naturskade
Du får dekket skade på bygning som følge av naturskader, som for eksempel storm, flom og skred.
Ansvar og rettshjelp
Du får dekket eierens rettslige erstatningsansvar ved for eksempel skader etter ras fra taket. Rettshjelp vil dekke inntil kr 110 000,- til egen advokat i forbindelse med tvist.
Råte- og skadedyrforsikring
I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring tilbyr vi råte- og skadedyrforsikring. Denne forsikringen dekker kostnadene ved utbedring av råte- og insektskader på innvendig treverk, samt bekjempelse av skadeinsekter, mus og rotter. Erstatningsbeløpet er ubegrenset.
Følgeskader etter vannintrenging
Du får dekket følgeskader av vanninntrenging ved for eksempel utett tak eller vegg.
Følgeskader etter håndverksfeil
Du får dekket følgeskader på din bolig når en skade skyldes feil fra autorisert håndverker i inntil 10 år etter at arbeidet er utført.
Tilpasning av bolig
Du får dekket utgifter til tilpasning av bolig ved invaliditet.
Skader forårsaket av dyr
Du får dekket skader forårsaket av andre dyr enn stokkmaur, husbukk, og stripet borebille.
Utvidelser forsikringssummer
Med superdekning vil du få utvidet forsikringssummer på hageanlegg, fast trebrygge og offentlig påbud.

Standard

Super

Fullverdi
Dersom huset ditt blir totalskadet er det forsikret for det beløpet det vil koste å gjenopføre tilsvarende bygning.
Brann
Du får erstattet brannskade på bygning og hageanlegg.
Lynnedslag og elektrisk fenomen
Du får dekket skade på bygning og hageanlegg ved lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes korslutning, lysbue, overslag og overspenning.
Vann- og rørskader
Du får dekket vannskader på bygning når for eksempel vann pluselig trenger inn i kjelleren fra terrenget.
Innbrudd, tyveri og hærverk
Du får dekket skade på bolig som følge av innbrudd, tyveri og hærverk, som for eksempel ved innbrudd hvor vinduer har blitt knust.
Bruddskader
Du får dekket brudd på bygningens rørledning for vann ellr annen væske, og bruddskader på bygningsglass og sanitærporselen.
Naturskade
Du får dekket skade på bygning som følge av naturskader, som for eksempel storm, flom og skred.
Ansvar og rettshjelp
Du får dekket eierens rettslige erstatningsansvar ved for eksempel skader etter ras fra taket. Rettshjelp vil dekke inntil kr 110 000,- til egen advokat i forbindelse med tvist.
Råte- og skadedyrforsikring
I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring tilbyr vi råte- og skadedyrforsikring. Denne forsikringen dekker kostnadene ved utbedring av råte- og insektskader på innvendig treverk, samt bekjempelse av skadeinsekter, mus og rotter. Erstatningsbeløpet er ubegrenset.
Følgeskader etter vannintrenging
Du får dekket følgeskader av vanninntrenging ved for eksempel utett tak eller vegg.
Følgeskader etter håndverksfeil
Du får dekket følgeskader på din bolig når en skade skyldes feil fra autorisert håndverker i inntil 10 år etter at arbeidet er utført.
Tilpasning av bolig
Du får dekket utgifter til tilpasning av bolig ved invaliditet.
Skader forårsaket av dyr
Du får dekket skader forårsaket av andre dyr enn stokkmaur, husbukk, og stripet borebille.
Utvidelser forsikringssummer
Med superdekning vil du få utvidet forsikringssummer på hageanlegg, fast trebrygge og offentlig påbud.