Hund- og katteforsikring

Fordelen med hund- og katteforsikring:

Hunden og katten din er ikke dekket av offentlig helsevesen, med forsikring slipper du selv å måtte betale all behandling hos veterinær.

Hund- og katteforsikring

Har du hund eller katt bør du ha en god forsikring som dekker både dødsfall og veterinærutgifter. Det gjør forsikringen vi kan tilby din firbente venn.

Dokumenter

Forsikringen dekker Inkludert
Død
Dersom din hund eller katt dør av ulykke eller sykdom vil du få utbetalt erstatning. Tilfeller hvor dyret må avlives av dyrevernhensyn er også dekket. Hunden eller katten må være mellom 5 uker og 10 år, erstatningen reduseres gradvis fra det kalenderår dyret fyller 7 år. Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år. Hvilke typer ulykker og sykdommer som dekkes finner du i vilkåret.
Veterinærutgifter
Veterinærutgifter er en dekning du kan velge i tillegg til dekning for død. Med denne dekningen får du dekket inntil kr 30 000,- til veterinærundersøkelse og behandling ved ulykkesskade og sykdom. Utgifter til avliving i forbindelse med ulykke og sykdom er også dekket. Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år. Hvilke typer ulykker og sykdommer som dekkes finner du i vilkåret.
Reseptbelagte medisiner
Reseptbelagte medisiner er en tilleggsdekning du kan velge dersom du har dekning for død og veterinærutgifter. Med denne dekningen får du dekket inntil kr 3 000,- til medisiner som er utskrevet i forbindelse med sykdom eller skade som er erstatningsberettiget på veterinærforsikringen. Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år. Hvilke typer ulykker og sykdommer som dekkes finner du i vilkåret.

Inkludert

Død
Dersom din hund eller katt dør av ulykke eller sykdom vil du få utbetalt erstatning. Tilfeller hvor dyret må avlives av dyrevernhensyn er også dekket. Hunden eller katten må være mellom 5 uker og 10 år, erstatningen reduseres gradvis fra det kalenderår dyret fyller 7 år. Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år. Hvilke typer ulykker og sykdommer som dekkes finner du i vilkåret.
Veterinærutgifter
Veterinærutgifter er en dekning du kan velge i tillegg til dekning for død. Med denne dekningen får du dekket inntil kr 30 000,- til veterinærundersøkelse og behandling ved ulykkesskade og sykdom. Utgifter til avliving i forbindelse med ulykke og sykdom er også dekket. Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år. Hvilke typer ulykker og sykdommer som dekkes finner du i vilkåret.
Reseptbelagte medisiner
Reseptbelagte medisiner er en tilleggsdekning du kan velge dersom du har dekning for død og veterinærutgifter. Med denne dekningen får du dekket inntil kr 3 000,- til medisiner som er utskrevet i forbindelse med sykdom eller skade som er erstatningsberettiget på veterinærforsikringen. Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år. Hvilke typer ulykker og sykdommer som dekkes finner du i vilkåret.