Bedriftsforsikring

Har du et lite eller mellomstort firma vet våre rådgivere hva du har behov for. Ta kontakt med oss på bedrift@nemiforsikring.no, så hjelper vi deg.

Viktig informasjon om bedriftsforsikringer i en vanskelig tid

Situasjonen vi befinner oss i nå gjør at mange av våre kunder føler usikkerhet og har spørsmål, vi har samlet noen av disse i listen under. Håper du finner svar på det du lurer på, hvis ikke anbefaler vi deg å ta kontakt med oss på telefon 22 91 33 00 eller e-post bedrift@nemiforsikring.no

Vår drift har stanset eller blitt redusert som følge av Korona-viruset, hva dekker avbruddsforsikring?

For at avbruddsforsikringen skal være gjeldene må det ha vært en erstatningsmessig skade på bedriftens eiendeler og/eller eiendom. Erstatningsmessige skade er skader som brann, vann, tyveri osv.

Det finnes derimot ett unntak for avbruddsforsikring. Har bedriften en maskinskadeforsikring som er utvidet med avbruddsdekning, og reparasjon av denne tar lengre tid da leverandør har alle sine ansatte i karantene, vil avbruddet bli forlenget. Avbruddstiden og driftstap som følge av maskinskade vil da være dekket.

Vi har permittert ansatte, kan vi si opp Yrkesskadeforsikringen?

Ja, det er juridisk anledning til å si opp eller justere ned den lovpålagte yrkesskadeforsikringen når ansatte blir permittert. Du som arbeidsgiver er ansvarlig for å melde til oss når de ansatte er tilbake på jobb, og for å kjøpe ny dekning.

Vi vil derimot ikke anbefale å si yrkesskadeforsikringen, da det er viktig at bedriften ikke kommer i en situasjon der de ansatte står uten forsikring. Andre personalforsikringen anbefaler vi at opprettholdes på samtlige ansatte, og da spesielt dekninger som krever helsevurderinger da ansatte kan få nye unntak eller avslag om forsikring om denne kjøpes igjen på ett senere tidspunkt.

Omsetningen vår faller som følge av Korona-viruset. Kan vi nedjustere omsetningen på forsikringsdekningene våre?

Ja, dersom bedriften opplever en betydelig reduksjon av omsetning er det anledning til å nedjustere også dette i forsikringene. Det er bedriftens ansvar å melde når omsetningen igjen endrer seg.

Vi har opphørt bedriften i selskapet som følge av Korona-viruset, kan vi si opp forsikringene våre? Ja, om det ikke lenger er drift i selskapet, kan forsikringene sies opp, vi anbefaler en grundig gjennomgang av alle forsikringer slik at bedriften ikke blir stående uten forsikringen som faktisk trengs.

Kan vi redusere kjørelengden på våre biler som følge av Korona-viruset?

Ja, det er det anledning til. Her er det viktig at bedriten sier i fra om behovet på ett senere tidspunkt igjen øker.

Våre ansatte sitter på hjemmekontor, dekker yrkesskadeforsikring de ansatte der?

Yrkesskadeforsikringen gjelder i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. For hjemmekontor betyr dette det avgrensede området den ansatte sitter og jobber. Ved en skade må det gjøres en vurderingen om disse vilkårene er oppfylt.

Ett eksempel på ulykker som ikke dekkes kan være en ansatt lufter hunden i arbeidstiden, eller andre ting som ikke kan defineres som arbeid. En dekning for kollektiv ulykke vil kunne dekke de ulykkene som ikke defineres som yrkesulykke.

Kan vi få erstatning for tapt inntekt dersom de ansatte settes i karantene av helsemyndighetene eller må jobbe hjemmefra?

Nei, forsikringen dekker driftstap ved avbrudd på grunn av skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygning. At bedriftens ansatte må i karantene eller jobbe hjemmefra på grunn av Korona-viruset er ikke dekket av forsikring.

Vilkår

Her kan du velge og laste ned vilkår for bedrifter