Viktig informasjon

Insr har inngått en avtale med Storebrand. Avtalen innebærer at alle dere som har vært kunder hos Nemi, har fått tilbud om å bli kunder hos Storebrand. Overflyttingen av kundeforholdet har skjedd gradvis og du trenger ikke å foreta deg noe.  Les mer her.

 

Finanstilsynet har i vedtak av 14.01.2022 gitt tillatelse til at Insr Insurance Group ASA (Insr) overdrar sin historiske forsikringsportefølje til DARAG Deutschland AG (DARAG) og historiske skader dekket under naturskadedekningen overdras til Storebrand Forsikring AS (Storebrand). Les mer her.